Dostosuj wydruk

Ogłoszenie dot. wywieszenia 2 wykazów nieruchomości – sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców

Prezydent Miasta Puławy informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy wywieszone zostały 2 wykazy nieruchomości, stanowiących własność gminy Miasto Puławy, zabudowanych budynkami wielorodzinnymi, w których lokale mieszkalne przeznaczone zostały do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców:
- lokal mieszkalny nr 2 w budynku przy ul. Kołłątaja 10 (poz. 1 w wykazie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr A/115/2019 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 13.06.2019r.);
- lokal mieszkalny nr 7 w budynku przy ul. Krańcowej 17 (poz. 1 w wykazie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr A/116/2019 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 13.06.2019r.).

Wykazy stanowiące załączniki do:
- Zarządzenia Nr A/115/2019 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 13.06.2019r.,
- Zarządzenia Nr A/116/2019 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 13.06.2019r.,
podlegają wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy na okres 21 dni, od dnia 13.06.2019r. do dnia 03.07.2019r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy www.pulawy.eu .
Wykazy nieruchomości znajdują się w załączonych niżej plikach *pdf

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.) mogą składać wnioski w terminie 6-ciu tygodni od dnia wywieszenia w/w wykazów nieruchomości w Urzędzie Miasta Puławy przy ul.Lubelskiej 5.

autor: Agnieszka Niedbalska

Źródło:

Dodano: 2019.06.13

pulawy.eu