Dostosuj wydruk

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego: konkurs ofert

Prezydent Miasta Puławy, Zarządzeniem A/129/19 z 4 lipca 2019 roku, ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej w Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Puławy na lata 2017-2022.

Treść zarządzenia umieszczono w załączniku.

autor: UM Puławy

Źródło:

Dodano: 2019.07.04

pulawy.eu