Dostosuj wydruk

Prace nad budżetem: nabór propozycji zadań publicznych

Prace nad budżetem: nabór propozycji zadań publicznych

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęły się prace nad projektem budżetu gminy Miasto Puławy na 2020 rok. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do organizacji pozarządowych o przygotowanie propozycji zadań publicznych, które planowane są do realizacji w 2020 roku we współpracy z samorządem miasta Puławy.

Propozycje zadań należy złożyć na wniosku (wzór dostępny poniżej) w nieprzekraczalnym terminie do 20 września 2019 roku w następujący sposób:
- osobiście w kancelarii Urzędu Miasta Puławy w godzinach pracy urzędu
- za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy
- pocztą internetową na adres: um@um.pulawy.pl

Wykaz wszystkich zadań publicznych przewidzianych do realizacji w 2020 roku zamieszczony zostanie w Programie współpracy gminy Miasto Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Puławach na 2020 rok.

Wniosek

autor: Edyta Tokarczyk

Źródło:

Dodano: 2019.09.04

pulawy.eu