Dostosuj wydruk

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Klub Sportowy "Madness Marga Puławy"

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Klub Sportowy "Madness Marga Puławy" złożył uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod tytułem: Wydarzenie Sportowe - V Zawodowa Gala Mieszanych Sztuk Walk w Puławach

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

autor: Edyta Tokarczyk

Źródło:

Dodano: 2019.10.28

pulawy.eu