Dostosuj wydruk

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych – wyniki

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku – wyniki

Przewodniczący komisji konkursowej ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku

Ogłoszenie wyników

autor: Edyta Tokarczyk

Źródło:

Dodano: 2020.03.06

pulawy.eu