Dostosuj wydruk

Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – dzierżawa fragmentu działki nr 634/29

Prezydent Miasta Puławy informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy wywieszony został wykaz nieruchomości, stanowiącej przedmiot użytkowania wieczystego gminy Miasto Puławy, zlokalizowanej w Puławach, obręb Miasto Puławy, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony – do 3 lat: dzierżawa gruntu o pow. 130m2, stanowiącego fragment nieruchomości oznaczonej jako działka nr 634/29 o pow. ogólnej 0,8073 ha, położonej przy ul. Lubelskiej w Puławach.
Wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia Nr A/41/2020 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 23.03.2020r. i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy na okres 21 dni, od dnia 23.03.2020r. do dnia 12.04.2020r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy www.pulawy.eu
Wykaz nieruchomości znajduje się w załączonym niżej pliku *pdf

autor: Agnieszka Niedbalska

Źródło:

Dodano: 2020.03.23

pulawy.eu