Dostosuj wydruk

Informacja o działaniach Straży Miejskiej

Informacja o działaniach Straży Miejskiej

Obowiązujący od 20 marca w Polsce stan epidemii niesie za sobą zmiany w funkcjonowaniu wielu instytucji państwowych i służb. Większość sił i środków zaangażowanych jest obecnie w zachowanie bezpieczeństwa mieszkańców, działania profilaktyczne oraz realizację wytycznych rządu.

W Puławach Straż Miejska od kilku dni zmieniła profil działania monitoringu miejskiego na obserwację miejsc potencjalnie narażonych na rozprzestrzenianie się koronawirusa. Strażnicy kontrolują wszystkie miejsca, które objęte są zakazem przebywania. Aktualnie w pobliżu wspomnianych miejsc prowadzona jest akcja informowania mieszkańców o zagrożeniu przez megafon umieszczony na samochodzie Straży Miejskiej.

Mimo obowiązującego stanu i wprowadzonych zakazów, np. 23 marca Straż odnotowała sporo interwencji związanych z nieprzestrzeganiem zaleceń i sprowadzaniem zagrożenia epidemicznego na mieszkańców. Dotyczyły one zgromadzeń mieszkańców, w tym licznych grup młodzieży, którzy nie stosowali się do przyjętych obostrzeń korzystania z przestrzeni miasta.

Straż Miejska, w miarę możliwości, podejmuje także rutynowe działania, jednak należy pamiętać o wyjątkowości i uwarunkowaniach prawnych stanu epidemii w kraju.

Przypominamy, że w naszym powiecie wykryto pierwszy przypadek zakażenia, wobec czego podejmowanie przez mieszkańców kroki w kierunku ochrony własnego bezpieczeństwa powinny być wykonywane z należytą sumiennością. Nie narażajmy siebie samych, a przy tym naszych bliskich na niebezpieczeństwo.

autor: UM Puławy

Źródło:

Dodano: 2020.03.24

pulawy.eu