Dostosuj wydruk

Zaproszenie na XIX sesję Rady Miasta Puławy VIII kadencji

Zaproszenie na XIX sesję Rady Miasta Puławy VIII kadencji

Serdecznie zapraszam na XIX sesję Rady Miasta Puławy VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 28 maja 2020 r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy. 

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miasta Puławy z 30 kwietnia 2020 r.
 4. Przyjęcie stanowiska Rady Miasta Puławy z okazji 100.rocznicy urodzin Św. Jana Pawła II.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XVII/187/20 Rady Miasta Puławy z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy fragmentu nieruchomości położonej w Puławach przy ul. Przemysłowej, obręb Wólka Profecka, oznaczonej jako działka numer 928/17.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Puławy.
 8. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok.
 9. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta i działalności Prezydenta Miasta Puławy za okres od 20.04.2020 r. do 15.05.2020 r.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wolne wnioski i informacje. 
 13. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miasta będzie prowadziła sesję z sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5. 

autor: Hanna Wenerska

Źródło:

Dodano: 2020.05.22

pulawy.eu