Dostosuj wydruk

Zarządzenie Prezydenta ws. sposobu funkcjonowania Urzędu

W związku z występującym ryzykiem wystąpienia koronawirusa SARS-Cov-2 w Puławach, Prezydent Miasta Paweł Maj Zarządzeniem NR A/37/2020 z dnia 12 marca 2020 roku wprowadza zmiany w zakresie obsługi interesantów oraz sposobu funkcjonowania Urzędu Miasta Puławy poprzez podjęcie działań prewencyjnych mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej (wirus SARS-CoV-2). Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 marca 2020 r. i obowiązuje do odwołania.


UM Puławy

Źródło:

Dodano: 2020.03.12

pulawy.eu