Dostosuj wydruk

Komunikat głosowy służb ws. pozostania w domach (wideo)

Jednym z aktualnych działań służb jest monitorowanie i egzekwowanie przestrzegania zakazu zgromadzeń, według wskazanych przez rząd wytycznych (szczegóły rozporządzenia dostępne są w tym miejscu).

W Puławach, podobnie jak w całym kraju, Policja i Straż Miejska patrolują miasto przekazując mieszkańcom apel o pozostanie w domach za pomocą megafonów umieszczonych na radiowozach.

W naszym mieście wszystkie służby ustaliły spójną treść komunikatu, którą prezentujemy poniżej. W artykule znajdą Państwo także film z nagraniem.  Prosimy przy tym o stosowanie się do obowiązujących do 11 kwietnia ograniczeń w codziennym przemieszczaniu się


Szanowni Państwo!

W związku z ogłoszoną w Polsce epidemią koronawirusa, prosimy aby dla własnego bezpieczeństwa pozostać w domach. Jeżeli niezbędne jest opuszczenie miejsca zamieszkania należy unikać bezpośredniego kontaktu z innymi osobami, zachowując dystans co najmniej dwóch metrów.

Prosimy o niegrupowanie się aby zminimalizować ryzyko zakażenia.

Apelujemy !

Zostańcie w domach. To od odpowiedzialnej postawy każdego z nas, nie tylko dzisiaj i jutro, ale także przez cały czas trwania epidemii zależy zdrowie i życie nasze i naszych najbliższych.


 

UM Puławy

Źródło:

Dodano: 2020.03.26

pulawy.eu