Dostosuj wydruk

Miejski Program Wspierania Rodziny dla miasta Puławy

Uchwała nr XXVII/279/21 Rady Miasta Puławy z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny dla miasta Puławy na lata 2021-2023

Uchwała nr L/482/18 Rady Miasta Puławy z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny dla miasta Puławy na lata 2018-2020

Uchwała nr IV/35/15 Rady Miasta Puławy z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia i wprowadzenia do realizacji Miejskiego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Puławy na lata 2015-2017

Uchwała nr XX/226/12 Rady Miasta Puławy z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie przyjęcia i wprowadzenia do realizacji Miejskiego Programu Wspierania Rodziny dla miasta Puławy na lata 2012-2014

Magdalena Woźniakowska

Źródło:

Dodano: 2016.01.13

pulawy.eu