Dostosuj wydruk

Program nauki pływania

W trosce o prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży wprowadzono Program nauki pływania. Skierowany jest do uczniów szkół podstawowych , dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Puławy. Realizacja zajęć w ramach systemu opiera się o posiadaną bazę sportową.

Aktualna podstawa prawna: Uchwała Nr III/21/18 Rady Miasta Puławy z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 dla miasta Puławy 

Cele programu

Etapy Programu

Etap I – nauka pływania:

Etap II – nauka pływania – doskonalenie:

Etap III – nauka pływania stylowego:

Na każdym etapie realizacji Programu organizuje się sprawdziany – zawody, w których uczestniczą uczniowie realizujący Program reprezentując swoje szkoły.


W 2019 r. program nauki pływania jest realizowany dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki - z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów pozyskano środki w wysokości 40 000 zł. 

Ministerialnym projektem nauki pływania „Umiem pływać” objęto w I etapie realizacji (od 1 lutego do 7 czerwca 2019 r.) 486 uczniów klas I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Puławy. II etap programu będzie realizowany od 16 września do 6 grudnia 2019 r.

 


 

Administrator

Źródło:

Dodano: 2016.01.14

pulawy.eu