Dostosuj wydruk

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Puławy

Uchwała nr XXVI/253/20 Rady Miasta Puławy z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 dla miasta Puławy

Uchwała nr XV/144/19 Rady Miasta Puławy z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 dla miasta Puławy

Uchwała nr XI/112/19 Rady Miasta Puławy z dnia 26 września 2019 roku zmieniająca uchwałę nr III/21/18 Rady Miasta Puławy z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 dla miasta Puławy.

Uchwała Nr III/21/18 Rady Miasta Puławy z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 dla miasta Puławy

Uchwała nr LI/495/18 Rady Miasta Puławy z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/441/17 Rady Miasta Puławy z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 dla miasta Puławy

Uchwała nr XLVII/441/17 Rady Miasta Puławy z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 dla miasta Puławy

Uchwała nr XL/376/17 Rady Miasta Puławy z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/297/16 Rady Miasta Puławy z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 dla miasta Puławy

Uchwała nr XXXII/297/16 Rady Miasta Puławy z dnia 29 grudnia 2016 r oku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 dla miasta Puławy

Uchwała nr XXV/246/16 Rady Miasta Puławy z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/160/15 Rady Miasta Puławy z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 dla miasta Puławy

Uchwała nr XVIII/160/15 Rady Miasta Puławy z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 dla miasta Puławy

Uchwała nr III/21/14 Rady Miasta Puławy z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 dla miasta Puławy

Uchwała nr L/511/14 Rady Miasta Puławy z dnia 25 września 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr XL/442/13 Rady Miasta Puławy z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 dla miasta Puławy

Uchwała nr XLV/486/14 Rady Miasta Puławy z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr XL/442/13 Rady Miasta Puławy z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 dla miasta Puławy

Uchwała nr XL/442/13 Rady Miasta Puławy z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 dla miasta Puławy

Uchwała nr XXXVIII/416/13 Rady Miasta Puławy z dnia 24 października 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/292/12 Rady Miasta Puławy z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 dla miasta Puławy

Uchwała nr XXVIII/292/12 Rady Miasta Puławy z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 dla miasta Puławy

Uchwała nr XVI/178/11 Rady Miasta Puławy z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 dla miasta Puławy

Uchwała nr XIV/153/11 Rady Miasta Puławy z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr III/23/10 Rady Miasta Puławy z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 dla miasta Puławy

Uchwała nr III/23/10 Rady Miasta Puławy z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 dla miasta Puławy

Uchwała nr XLVII/456/10 Rady Miasta Puławy z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/407/09 Rady Miasta Puławy z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010 dla miasta Puławy

Uchwała nr XLIII/407/09 Rady Miasta Pułąwy z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010 dla miasta Puławy

Ewelina Borawska

Źródło:

Dodano: 2016.01.14

pulawy.eu