Dostosuj wydruk

Program zapobiegania przemocy w rodzinie, w szkole i w środowisku lokalnym dla miasta Puławy

Uchwała nr XVII/187/12 Rady Miasta Puławy z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia Programu zapobiegania przemocy w rodzinie, w szkole i w środowisku lokalnym na lata 2012-2015 dla miasta Puławy

Ewelina Borawska

Źródło:

Dodano: 2016.01.14

pulawy.eu