Dostosuj wydruk

Dowody osobiste

Sprawami dotyczącymi dowodów osobistych zajmuje się Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Puławy pokój nr 16 (parter),   tel. 81 458 61 59 lub 81 458 61 60.

Ubiegając się o dowód osobisty w Urzędzie Miasta Puławy wystarczy zgłosić się osobiście z aktualnym zdjęciem do pok.16, gdzie na podstawie podanych przez wnioskodawcę danych oraz danych zawartych w rejestrze PESEL zostanie wydrukowany gotowy do podpisania wniosek.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące wydawania dowodów osobistych oraz wnioski znajdą Państwo w w linku poniżej oraz w plikach.

www.obywatel.gov.pl

Magdalena Woźniakowska

Źródło:

Dodano: 2016.01.25

pulawy.eu