Apel do rodzin mieszkańców objętych kwarantanną - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Apel do rodzin mieszkańców objętych kwarantanną

data aktualizacji: miesiąc temu 27.03.2020, odsłon: 28, ~UM Puławy

Szanowni Mieszkańcy,

obowiązujące przepisy przygotowane przez rząd i służby sanitarne określają zasady odbywania kwarantanny domowej. Władzom samorządowym przypada ich częściowa realizacja, dotycząca w szczególności zapewnienia miejsca kwarantanny zbiorowej.

Starostom powiatów i prezydentom miast na prawach powiatu z województwa lubelskiego Wojewoda Lubelski polecił podjęcie działań mających na celu (w zależności od sytuacji) zapewnienie gotowości uruchomienia miejsc kwarantanny i izolacji instytucjonalnej, uruchomienie oraz zapewnienie prowadzenia tych miejsc. Natomiast samorządy mają współdziałać ze starostwami przy wykonywaniu tych zadań

Osoba, która przekracza granicę RP ma obowiązek  odbycia czternastodniowej kwarantanny. W praktyce realizacja tej zasady jest szczególnie trudna w sytuacji gdy miejscem odbywania kwarantanny jest przestrzeń, którą dzielimy z najbliższymi. W związku z tym przypominamy, że osoby powracające do kraju mają możliwość odbycia kwarantanny w miejscu wskazanym przez Sanepid, jeśli warunki bytowe nie zapewnią odpowiedniego bezpieczeństwa dla innych.


Większość przyjezdnych decyduje się jednak na domową formę odosobnienia. W tym miejscu pojawia się problem zgłaszany przez mieszkańców, który dotyczy przemieszczania się członków rodziny osoby objętej kwarantanną. W związku z tym zwracamy się z gorącą prośbą o pozostanie w domach, jeśli Wasza sytuacja zawodowa na to pozwala. W przestrzeni publicznej coraz częściej pojawiają się informacje o niepokojach w zakładach pracy, które związane są z zagrożeniem wynikającym z tej formy kwarantanny.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach prowadzi wiele działań wspierających osoby pozostające w kwarantannie w opraciu o pracę ośrodka, jak również wspólne działania z wolontariuszami, organizacjami pozarządowymi, Strażą Miejską i WOTem.

Na przykładzie przypadków z naszego województwa, wszyscy już wiemy jak łatwo przenieść koronawirusa na swoje otoczenie.Mamy w Polsce potwierdzone ponad 1000 przypadków zarażenia. Główny Inspektorat Sanitarny oraz Ministerstwo Zdrowia zaleca kolejne restrykcja dla dobra naszego oraz innych mieszkańców. Apelujemy o bezwzględne stosowanie się do zasad. W przypadku złego samopoczucia prosimy postępować według zaleceń GIS. Tylko w ten sposób szybciej przerwiemy łańcuch zakażeń i wrócimy do normalnego życia.


Osoba, która przekracza granicę państwową, ma obowiązek  odbycia obowiązkowej kwarantanny, która trwa 14 dni. Jeśli nie masz  możliwości żywienia się we własnym zakresie, zwróć się telefonicznie o pomoc do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (nr tel. 81 458 62 01) lub Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W przypadku wystąpienia gorączki (powyżej 38℃), kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefoniczne ze stacją sanitarno-epidemiologiczną (całodobowo 509 282 119, 504 758 135, 669 322 777)  lub oddziałem  zakaźnym w szpitalu (nr telefonu 81 4502205 ).


800 190 590 - numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia 

Udostępnij na Google+
+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -