Dawny Dworzec - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Dawny Dworzec

data aktualizacji: ponad rok temu 22.08.2017, odsłon: 9379, ~admin

W zakładce wyniki pierwszego etapu umieszczone zostały wybrane projekty wraz z rekomendacjami sądu konkursowego.


Prezydent Miasta Puławy zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla terenu byłego dworca autobusowego przy ul. Wojska Polskiego w Puławach wraz z otoczeniem.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej dla terenu byłego dworca autobusowego przy ul. Wojska Polskiego w Puławach wraz z otoczeniem. Obszar objęty konkursem to teren położony na skraju ścisłego centrum miasta Puławy. Punktem wyjścia do opracowania konkursowego są działki ewidencyjne nr 634/29 i 634/30, zlokalizowane u zbiegu ulic Lubelskiej i Wojska Polskiego w Puławach.

Nowe zagospodarowanie terenu dawnego dworca autobusowego może mieć istotne znaczenie dla poprawy jakości funkcjonowania centrum Puław, jest to bowiem nieruchomość posiadająca największe w tym rejonie możliwości w zakresie wprowadzenia nowej zabudowy oraz zmian zagospodarowania.


Od uczestników oczekuje się:

  • zdefiniowania sposobu rozwiązania szeroko pojętej komunikacji obszaru (koegzystencja komunikacji pieszej, rowerowej oraz kołowej - w szczególności autobusowej, wskazanie powiązań zewnętrznych);
  • przedstawienia propozycji układu przestrzeni otwartych i zabudowanych oraz terenów zielonych; zaproponowania publicznej przestrzeni miejskiej w formie użytecznej, przyjaznej i atrakcyjnej dla jej użytkowników (mieszkańców, ludzi pracujących i uczących się w Puławach, przybywających do Puław załatwić sprawy prywatne, służbowe lub urzędowe oraz turystów);
  • opracowania szczegółowej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej obowiązkowego obszaru konkursowego (zgodnie z załącznikiem nr 1 - działki ewidencyjne nr 634/29 i 634/30 – czyli teren dawnego dworca) wraz z bezpośrednim otoczeniem obejmującym obszar wyznaczony indywidualnie;
  • opracowania ogólnej koncepcji urbanistycznej, studium obejmującego szerszy obszar – wyznaczony indywidualnie przez autorów poszczególnych projektów.

Pytania dotyczące konkursu można składać wyłącznie drogą mailową na adres urbanistyka@um.pulawy.pl z tytułem maila „Pytania o konkurs na dawny dworzec” Odpowiedzi na pytania będą zamieszczane na stronie internetowej konkursu www.pulawy.eu/dawnydworzec. Odpowiedzi na pytania będą udzielane na bieżąco w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia pytań.