Dokumenty planistyczne w opracowaniu - obwieszczenia i ogłoszenia - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Dokumenty planistyczne w opracowaniu - obwieszczenia i ogłoszenia

data aktualizacji: ponad rok temu 22.01.2016, odsłon: 19168, ~Administrator

 1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy.

  Uchwała Nr XLII/461/14 Rady Miasta Puławy z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Puławy o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy

   

 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy Jednostka Bilansowa „A" – część II.

  Uchwała Nr LVI/516/10 Rady Miasta Puławy z dnia 28 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy Jednostka Bilansowa "A"

  Uchwała Nr XXXII/338/13 Rady Miasta Puławy z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/516/10 Rady Miasta Puławy z dnia 28 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy Jednostka Bilansowa "A"


  Uchwała Nr XLVIII/464/18 Rady Miasta Puławy z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/516/10 Rady Miasta Puławy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy Jednostka Bilansowa "A" zmienionej uchwałą Nr XXXII/338/13 Rady Miasta Puławy z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/516/10 Rady Miasta Puławy z dnia 28 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy Jednostka Bilansowa "A"

  2.1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy Jednostka Bilansowa „A" – część II sektor C

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Puławy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy Jednostka Bilansowa "A" - część II sektor C

  Projekt planu - tekst

  Projekt planu - załącznik graficzny

  Prognoza oddziaływania na środowisko
  - tekst

  Prognoza oddziaływania na środowisko -  załącznik graficzny
   

 3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy „Południe”.

  Uchwała Nr VI/54/15 Rady Miasta Puławy z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy "Południe"

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Puławy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy "Południe"


  Uchwała Nr XXXIII/315/17 Rady Miasta Puławy z dnia 26 stycznia 2017 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/54/15 Rady Miasta Puławy z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy "Południe"

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Puławy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy "Południe"
   

 4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy „Centrum”.

  Uchwała Nr VIII/79/15 Rady Miasta Puławy z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy "Centrum"

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Puławy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowaia przestrzennego gminy Miasto Puławy "Centrum


  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Puławy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy "Centrum"

  Projekt planu - tekst

  Projekt planu - załącznik graficzny

  Prognoza oddziaływania na środowisko
  - tekst

  Prognoza oddziaływania na środowisko -  załącznik graficzny

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Puławy o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy "Centrum"

  Projekt planu - tekst

  Projekt planu - załącznik graficzny

  Prognoza oddziaływania na środowisko
  - tekst

  Prognoza oddziaływania na środowisko -  załącznik graficzny

 5. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy.

  Uchwała Nr XXXII/294/16 Rady Miasta Puławy z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy


  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Puławy o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy

  Uchwała Nr XLV/433/17 Rady Miasta Puławy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy

  Uchwała Nr XLVIII/465/18 Rady Miasta Puławy z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy


  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Puławy o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Puławy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy

  Projekt zmiany Studium - tekst

  Projekt zmiany Studium - załącznik graficzny

  Prognoza oddziaływania na środowisko


  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Puławy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy

  Projekt zmiany Studium - tekst

  Projekt zmiany Studium - załącznik graficzny

  Prognoza oddziaływania na środowisko

   
 6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy "Kaniowczyków".

  Uchwała Nr XXXIX/363/17 Rady Miasta Puławy z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenengo gminy Miasto Puławy "Kaniowczyków"

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Puławy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy "Kaniowczyków"

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Puławy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy "Kaniowczyków"

  Projekt planu - tekst

  Projekt planu - załącznik graficzny

  Prognoza oddziaływania na środowisko
  - tekst
   

 7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy obszaru położonego u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Lubelskiej.

  Uchwała Nr LI/490/18 Rady Miasta Puławy z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenengo gminy Miasto Puławy obszaru położonego u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Lubelskiej

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Puławy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy obszaru położonego u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Lubelskiej
   
 8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy Jednostka Bilansowa "G".

  Uchwała Nr IX/84/19 Rady Miasta Puławy z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenengo gminy Miasto Puławy Jednostka Bilansowa "G"

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Puławy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy Jednostka Bilansowa "G"

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Puławy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy Jednostka Bilansowa "G"

           Projekt planu - tekst

           Projekt planu - załącznik graficzny

           Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst
 


9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy "Kościuszki"

Uchwała Nr XXIV/233/20 Rady Miasta Puławy z dnia 29 października 2020 r. w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenengo gminy Miasto Puławy "Kościuszki"

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Puławy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy "Kościuszki"
 


10. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy "Pałac Marynki"

Uchwała Nr XXVII/277/21Rady Miasta Puławy z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenengo gminy Miasto Puławy "Pałac Marynki"

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Puławy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy "Pałac Marynki"
 


11. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy "Dęblińska - Długa"

Uchwała Nr XXVIII/288/21Rady Miasta Puławy z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenengo gminy Miasto Puławy "Dęblińska - Długa"

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Puławy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy "Dęblińska - Długa"
 


 


12. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy "Gościńczyk"

Uchwała Nr XXVIII/287/21Rady Miasta Puławy z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenengo gminy Miasto Puławy "Gościńczyk"

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Puławy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy "Gościńczyk"

_________________________________________________________________________________

Uchwała w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowalnych, z jakich mogą być wykonane na terenie miasta Puławy.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Puławy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały Rady Miasta Puławy w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie miasta Puławy.

Projekt uchwały

Załącznik graficzny