Informacja ws.odprowadzania ścieków ze szpitala - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Informacja ws.odprowadzania ścieków ze szpitala

data aktualizacji: 2 miesiące temu 20.03.2020, odsłon: 32, ~UM Puławy

MPWiK „Wodociągi Puławskie” informuje, że SPZOZ w Puławach, w związku ze zmianą działalności na jednoprofilowy szpital zakaźny dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS-CoV- 2, spełnił wymagania Spółki wynikające z art. 9 ust. 2 pkt. 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Zgodnie z pismem skierowanym do szpitala (13 marca) zakupił on w trybie pilnym w dniu 19 marca dwa dodatkowe urządzenia do dezynfekcji ścieków odprowadzanych z terenu szpitala do kanalizacji miejskiej.

Urządzenia te zostaną zamontowane najpóźniej do dnia 21.03.2020 r. 

Udostępnij na Google+
+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -