Konkursy ofert - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Konkursy ofert

data aktualizacji: ponad rok temu 29.12.2015, odsłon: 13573, ~Administrator

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Klub Sportowy Akademia Piłkarskie Perełki

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w 2021 roku - wyniki

Konkurs ofert na realizację w 2021 roku "Programu polityki zdrowotnej miasta Puławy na lata 2017-2021 obejmujący szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)" - wyniki

Skład komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w 2021 roku

Konkurs ofert na realizację w 2021 roku "Programu polityki zdrowotnej miasta Puławy na lata 2017-2021 obejmujący szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)" - ogłoszenie

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w 2021 roku - ogłoszenie

Unieważnienie konkursu ofert na realizację w 2021 roku „Programu polityki zdrowotnej miasta Puławy na lata 2017-2021 obejmującego szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)”

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku - wyniki

Skład komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku

Konkurs ofert na realizację w 2021 roku "Programu polityki zdrowotnej miasta Puławy na lata 2017-2021 obejmujący szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)" - ogłoszenie

Konkurs ofert na realizację w 2021 roku "Programu polityki zdrowotnej miasta Puławy na lata 2017-2021 obejmujący szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)" - wyniki

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Towarzystwo Inicjatyw Własnych "Inspiracje"

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku - ogłoszenie

Konkurs ofert na realizację w 2021 roku "Programu polityki zdrowotnej miasta Puławy na lata 2017-2021 obejmujący szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)" - ogłoszenie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku - wyniki

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku - wyniki

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Edukacji, Kultury i Sportu "Wspólnie"

Skład komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku - ogłoszenie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku - ogłoszenie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2021 roku - wyniki

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2021 roku - wyniki

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2021 roku - wyniki

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2021 roku - wyniki

Skład komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2021 roku

Skład komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2021 roku

Skład komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2021 roku

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisjach konkursowych powołanych do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego

 
 
 
 
 
 

Skład komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym realizacji działań związanych z ochroną zdrowia psychicznego w 2020 roku

Skład komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2020 roku

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisjach konkursowych powołanych do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresuekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2020 roku - ogłoszenie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym realizacji działań związanych z ochroną zdrowia psychicznego w 2020 roku - ogłoszenie

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w 2020 roku

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w 2020 roku

Skład komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w 2020 roku

Skład komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w 2020 roku

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisjach konkursowych powołanych do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w 2020 roku - ogłoszenie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w 2020 roku - ogłoszenie

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie Puławski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania rodziny w 2020 roku - wyniki

Konkurs ofert na realizację w 2020 roku "Programu polityki zdrowotnej miasta Puławy na lata 2017-2021 obejmujący szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)" - ogłoszenie

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania rodziny w 2020 roku - ogłoszenie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w 2020 roku - wyniki

Skład komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w 2020 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku – wyniki

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w 2020 roku - ogłoszenie

Skład komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania o charakterze pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku – wyniki

Konkurs ofert na realizację w 2020 roku "Programu polityki zdrowotnej miasta Puławy na lata 2017-2021 obejmujący szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)" - wyniki

Skład komisji konkursowej powołanej do wyboru oferty w konkursie ofert na realizację w 2020 roku "Programu polityki zdrowotnej miasta Puławy na lata 2017-2021 obejmujący szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)"

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania o charakterze pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku – wyniki

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku - ogłoszenie

Konkurs ofert na realizację w 2020 roku "Programu polityki zdrowotnej miasta Puławy na lata 2017-2021 obejmujący szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)" - ogłoszenie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania o charakterze pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku - ogłoszenie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania o charakterze pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku - ogłoszenie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 roku – wyniki

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku – wyniki

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Edukacji Kultury i Sportu "Wspólnie"

Skład komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 roku – wyniki

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2020 roku – wyniki

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego

Skład komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 roku

Skład komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2020 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku - ogłoszenie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 roku - ogłoszenie

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisjach konkursowych powołanych do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 roku - ogłoszenie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2020 roku – ogłoszenie

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Klub Sportowy "Madness Marga Puławy"

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie "Tym sposobem"

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Klub Sportowy "Puławska Akademia Karate Tradycyjnego"

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku – wyniki

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku - ogłoszenie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku - wyniki

Konkurs ofert na realizację w 2019 roku "Programu polityki zdrowotnej miasta Puławy na lata 2017-2021 obejmujący szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)" - wyniki

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2019 roku - wyniki

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku - ogłoszenie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności - wyniki

Skład komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w 2019 roku

Skład komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2019 roku

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisjach konkursowych powołanych do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego

Konkurs ofert na realizację w 2019 roku "Programu polityki zdrowotnej miasta Puławy na lata 2017-2021 obejmujący szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)" - ogłoszenie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku – wyniki

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2019 roku - ogłoszenie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności - ogłoszenie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego - wyniki

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego

Unieważnienie konkursu ofert

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku - ogłoszenie

Skład komisji konkursowej powołanej do wyboru oferty w konkursie ofert na realizację w 2019 roku "Programu polityki zdrowotnej miasta Puławy na lata 2017-2021 obejmujący szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)"

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku – wyniki

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku – wyniki

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku - ogłoszenie

Konkurs ofert na realizację w 2019 roku "Programu polityki zdrowotnej miasta Puławy na lata 2017-2021 obejmujący szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)" - ogłoszenie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku – wyniki

Skład komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku

Skład komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku – wyniki

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku – wyniki

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku – wyniki

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku – wyniki

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisjach konkursowych powołanych do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku - ogłoszenie

Skład komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku

Skład komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku - ogłoszenie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku - ogłoszenie

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisjach konkursowych powołanych do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku - ogłoszenie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku - ogłoszenie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku - ogłoszenie

Unieważnienie otwartego konkursu ofert

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2018 roku – wyniki

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania o charakterze pożytku publicznego z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami - ogłoszenie

Unieważnienie otwartego konkursu ofert

Skład komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami

Zmiana w składzie komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej 2018 roku

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisjach konkursowych powołanych do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej - ogłoszenie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania o charakterze pożytku publicznego z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami - ogłoszenie

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Fundacja Ruszaj Na Szlak

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego pn. "Kampania edukacyjna realizowana w placówkach oświatowych na terenie miasta Puławy" w 2018 roku – wyniki

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego pn. "Organizacja akcji "Sprzątanie Puław" w ramach międzynarodowej akcji "Sprzątanie Świata" - wyniki

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisjach konkursowych powołanych do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego pn. "Organizacja akcji "Sprzątanie Puław" w ramach międzynarodowej akcji "Sprzątanie Świata" - ogłoszenie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego pn. "Kampania edukacyjna realizowana w placówkach oświatowych na terenie miasta Puławy" - ogłoszenie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego pn. „Ochrona osób kąpiących się i uprawiających sporty wodne na rzece Wiśle w 2018 r.” – wyniki

Skład komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadania o charakterze pożytku publicznego pn. „Ochrona osób kąpiących się i uprawiających sporty wodne na rzece Wiśle w 2018 r.”

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku – wyniki

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania o charakterze pożytku publicznego pn. "Ochrona osób kąpiących się i uprawiających sporty wodne na rzece Wiśle w 2018 r." - ogłoszenie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku – wyniki

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku - ogłoszenie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku – wyniki

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku - ogłoszenie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku - ogłoszenie

Zmiana w składzie komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowegow 2018 roku

Zmiana w składzie komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowegow 2018 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku - ogłoszenie

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Towarzystwo Inicjatyw Własnych "Inspi