Konkursy ofert - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Konkursy ofert

data aktualizacji: ponad rok temu 29.12.2015, odsłon: 5994, ~Administrator

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku – wyniki

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku - ogłoszenie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku - wyniki

Konkurs ofert na realizację w 2019 roku "Programu polityki zdrowotnej miasta Puławy na lata 2017-2021 obejmujący szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)" - wyniki

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2019 roku - wyniki

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku - ogłoszenie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności - wyniki

Skład komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w 2019 roku

Skład komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2019 roku

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisjach konkursowych powołanych do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego

Konkurs ofert na realizację w 2019 roku "Programu polityki zdrowotnej miasta Puławy na lata 2017-2021 obejmujący szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)" - ogłoszenie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku – wyniki

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2019 roku - ogłoszenie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności - ogłoszenie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego - wyniki

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego

Unieważnienie konkursu ofert

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku - ogłoszenie

Skład komisji konkursowej powołanej do wyboru oferty w konkursie ofert na realizację w 2019 roku "Programu polityki zdrowotnej miasta Puławy na lata 2017-2021 obejmujący szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)"

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku – wyniki

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku – wyniki

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku - ogłoszenie

Konkurs ofert na realizację w 2019 roku "Programu polityki zdrowotnej miasta Puławy na lata 2017-2021 obejmujący szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)" - ogłoszenie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku – wyniki

Skład komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku

Skład komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku – wyniki

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku – wyniki

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku – wyniki

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku – wyniki

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisjach konkursowych powołanych do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku - ogłoszenie

Skład komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku

Skład komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku - ogłoszenie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku - ogłoszenie

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisjach konkursowych powołanych do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku - ogłoszenie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku - ogłoszenie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku - ogłoszenie

Unieważnienie otwartego konkursu ofert

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2018 roku – wyniki

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania o charakterze pożytku publicznego z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami - ogłoszenie

Unieważnienie otwartego konkursu ofert

Skład komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami

Zmiana w składzie komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej 2018 roku

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisjach konkursowych powołanych do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej - ogłoszenie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania o charakterze pożytku publicznego z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami - ogłoszenie

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Fundacja Ruszaj Na Szlak

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego pn. "Kampania edukacyjna realizowana w placówkach oświatowych na terenie miasta Puławy" w 2018 roku – wyniki

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego pn. "Organizacja akcji "Sprzątanie Puław" w ramach międzynarodowej akcji "Sprzątanie Świata" - wyniki

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisjach konkursowych powołanych do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego pn. "Organizacja akcji "Sprzątanie Puław" w ramach międzynarodowej akcji "Sprzątanie Świata" - ogłoszenie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego pn. "Kampania edukacyjna realizowana w placówkach oświatowych na terenie miasta Puławy" - ogłoszenie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego pn. „Ochrona osób kąpiących się i uprawiających sporty wodne na rzece Wiśle w 2018 r.” – wyniki

Skład komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadania o charakterze pożytku publicznego pn. „Ochrona osób kąpiących się i uprawiających sporty wodne na rzece Wiśle w 2018 r.”

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku – wyniki

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania o charakterze pożytku publicznego pn. "Ochrona osób kąpiących się i uprawiających sporty wodne na rzece Wiśle w 2018 r." - ogłoszenie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku – wyniki

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku - ogłoszenie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku – wyniki

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku - ogłoszenie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku - ogłoszenie

Zmiana w składzie komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowegow 2018 roku

Zmiana w składzie komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowegow 2018 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku - ogłoszenie

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Towarzystwo Inicjatyw Własnych "Inspiracje"

Konkurs ofert na realizację w 2018 roku "Programu polityki zdrowotnej miasta Puławy na lata 2017-2021 obejmujący szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)" - doszczepianie - wyniki

Konkurs ofert na realizację w 2018 roku "Programu polityki zdrowotnej miasta Puławy na lata 2017-2021 obejmujący szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)" - wyniki

Konkurs ofert na realizację w 2018 roku "Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w gminie Miasto Puławy na lata 2014-2018" - wyniki

Skład komisji konkursowej powołanej do wyboru oferty w konkursie ofert na realizację w 2018 roku "Programu polityki zdrowotnej miasta Puławy na lata 2017-2021 obejmujący szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)" - doszczepianie

Skład komisji konkursowej powołanej do wyboru oferty w konkursie ofert na realizację w 2018 roku "Programu polityki zdrowotnej miasta Puławy na lata 2017-2021 obejmujący szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)"

Skład komisji konkursowej powołanej do wyboru oferty w konkursie ofert na realizację w 2018 roku "Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia rzeciwko pneumokokom w gminie Miasto Puławy na lata 2014-2018"

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku – wyniki

Konkurs ofert na realizację w 2018 roku "Programu polityki zdrowotnej miasta Puławy na lata 2017-2021 obejmujący szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)" - doszczepianie - ogłoszenie

Konkurs ofert na realizację w 2018 roku "Programu polityki zdrowotnej miasta Puławy na lata 2017-2021 obejmujący szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)" - ogłoszenie

Konkurs ofert na realizację w 2018 roku "Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w gminie Miasto Puławy na lata 2014-2018" - ogłoszenie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku - wyniki

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku – wyniki

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2018 roku – wyniki

Skład komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku

Zmiana w składzie komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku

Skład komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku

Skład komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku

Skład komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2018 roku

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku - zmiana ogłoszenia

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku - ogłoszenie

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Puławskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisjach konkursowych powołanych do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku - ogłoszenie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu przewidziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku - ogłoszenie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2018 roku - ogłoszenie

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Towarzystwo NOWA KUŹNIA

Konkurs ofert na realizację w 2017 roku "Programu polityki zdrowotnej miasta Puławy na lata 2017-2021 obejmującego szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)" – wyniki

Konkurs ofert na realizację w 2017 roku "Programu polityki zdrowotnej miasta Puławy na lata 2017-2021 obejmującego szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)" – ogłoszenie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku – wyniki

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Towarzystwo Inicjatyw Własnych "Inspiracje"

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku - ogłoszenie

Unieważnienie otwartego konkursu ofert

Skład komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu gospodarki komunalnej pn. "Zorganizowanie wolontariatu w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Miasto Puławy".

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznegoz zakresu gospodarki kimunalnej pod nazwą "Zorganizowanie wolontariatu w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Miasto Puławy" w 2017 roku

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodziezy "Promyk"

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku – wyniki

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu gospodarki komunalnej pn. "Zorganizowanie wolontariatu w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Miasto Puławy" - zmiana terminu składania ofert i terminu dokonania wyboru ofert

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu gospodarki komunalnej pn. "Zorganizowanie wolontariatu w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Miasto Puławy" - ogłoszenie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego pn. "Kampania edukacyjna realizowana w placówkach oświatowych na terenie miasta Puławy" w 2017 roku – wyniki

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego pn. Organizacja akcji "Sprzątanie Puław" w ramach międzynarodowej akcji "Sprzątanie Świata" w 2017 roku – wyniki

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego pn. „Ochrona osób kąpiących się i uprawiających sporty wodne na rzece Wiśle w 2017 r.” – wyniki

Unieważnienie otwartego konkursu ofert

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie Puławski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Skład komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadania o charakterze pożytku publicznego pn. "Kampania edukacyjna realizowana w placówkach oświatowych na terenie miasta Puławy" w 2017 roku

Skład komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadania o charakterze pożytku publicznego pn. Organizacja akcji „Sprzątanie Puław” w ramach międzynarodowej akcji „Sprzątanie Świata" w 2017 roku

Skład komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadania o charakterze pożytku publicznego pn. „Ochrona osób kąpiących się i uprawiających sporty wodne na rzece Wiśle w 2017 r.”

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku – wyniki

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisjach konkursowych powołanych do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego pn. "Organizacja akcji "Sprzątanie Puław" w ramach międzynarodowej akcji "Sprzątanie Świata" - ogłoszenie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego pn. "Kampania edukacyjna realizowana w placówkach oświatowych na terenie miasta Puławy" - ogłoszenie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego pn. "Ochrona osób kąpiących się i uprawiających sporty wodne na rzece Wiśle w 2017 r." - ogłoszenie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku - ogłoszenie

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie "Rodzina"

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Uczniowki Klub Sportowy "NIWA"

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku – ogłoszenie

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Puławska Fundacja Osób Niepełnosprawnych PA-KT

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku – ogłoszenie

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie "Tym Sposobem"

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku – wyniki

Zmiana w składzie komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku - odwołanie

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Towarzystwo Inicjatyw Własnych "Inspiracje"

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku - ogłoszenie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku - ogłoszenie

Konkurs ofert na realizację w 2017 roku "Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w gminie Miasto Puławy na lata 2014-2018" - wyniki

Skład komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację w 2017 roku "Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w gminie Miasto Puławy na lata 2014-2018"

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2017 roku – wyniki

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację w 2017 roku "Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w gminie Miasto Puławy na lata 2014-2018"

Zmiana w składzie komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2017 roku

Konkurs ofert na realizację w 2017 roku "Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w gminie Miasto Puławy na lata 2014-2018" – ogłoszenie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku – wyniki

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku – wyniki

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 roku – wyniki

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2017 roku - ogłoszenie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2017 roku – wyniki

Skład komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Puławy

Skład komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2017 roku

Skład komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 roku

Skład komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku - ogłoszenie

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisjach konkursowych powołanych do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2017 roku – ogłoszenie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku pub