Nowe formy pomocy dla przedsiębiorców - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Nowe formy pomocy dla przedsiębiorców

data aktualizacji: 2 miesiące temu 20.03.2020, odsłon: 102, ~UM Puławy

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego w całym kraju w trudnej sytuacji finansowej znalazły się małe i średnie przedsiębiorstwa. W kontekście tej sytuacji bezapelacyjne są działania samorządów wspierające rodzime firmy. Sprawa wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw była priorytetem na ostatnim posiedzeniu Związku Miast Polskich. Odbyło się ono we wtorek, 17 marca br. Zebrane na posiedzeniu postulaty i uwagi miast w formie stanowiska zostały przesłane stronie rządowej z nadzieją, że zostaną one rozpatrzone i spełnione bez zbędnej zwłoki.

Tutaj znajduje się stanowisko Związku Miast Polskich.W trosce o lokalne firmy, które musiały zawiesić lub ograniczyć swoją działalność, Prezydent Miasta Puławy Paweł Maj 16 marca 2020 r. podjął decyzję o pomocy w postaci przyznania ulgi podatkowej dla przedsiębiorców, którzy w związku z pandemią koronawirusa, będą mieć problemy z terminową zapłatą należności podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości. W dniu dzisiejszym 20 marca br. Prezydent Paweł Maj zadecydował o dalszych krokach pomocy przedsiębiorcom.  

Łącznie pomoc dotyczy możliwości:

- umorzenia zaległości podatków lokalnych

- rozłożenie na raty podatków lokalnych

- odroczenie terminu płatności podatków lokalnych

- okresowego zwolnienia z płatności z czynszu za lokale należące do miasta. Dotyczy to  szczególnie działalności objętych zakazem wynikającym z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r.

- rozłożenia opłat z tytułu czynszu najmu lokali użytkowych będących własnością gminy.


Wniosek o udzielenie ulgi może zostać złożony przez wnioskodawcę w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem. Wniosek powinien zawierać dane przedsiębiorcy, przedmiot prowadzonej działalności, sytuację ekonomiczną firmy oraz szczegółowe uzasadnienie.


Na chwilę obecną rekomendujemy składanie wniosków drogą elektroniczną na adres um@um.pulawy.pl. Szczegółowe informacje dostępne są pod numerami telefonów: 81 458 61 15, 81 458 61 13.


W trudnej sytuacji znaleźli się także przedsiębiorcy, którzy z powodu Rozporządzenia Ministra Zdrowia zakazującego od 14 marca handlu artykułami przemysłowymi w galeriach handlowych, powyżej 2000 m², musieli zamknąć swoje stoiska w puławskiej hali targowej. Prezydent Miasta Puławy zwrócił się do Prezesa Nieruchomości Puławskich o możliwość zwolnienia z opłaty czynszowej. Ulgi w czynszu chociaż częściowo pozwolą zrekompensować spadki dochodów.

Z możliwości ulgi skorzystać będą mogły także kluby sportowe, które wynajmują powierzchnie w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Puławach.


Udostępnij na Google+
+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -