Wiceprezydenci - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Wiceprezydenci

data aktualizacji: ponad rok temu 11.01.2016, odsłon: 6404, ~Administrator

 

Wiceprezydent Miasta Puławy Tadeusz Kocoń

Wiceprezydent Miasta zastępuje Prezydenta Miasta (w przypadku jego nieobecności) w kierowaniu bieżacymi sprawami miasta oraz w nadzorowaniu pracy Urzędu Miasta.

W zakresie kierowania bieżącymi sprawami Wiceprezydent Miasta koordynuje działania i prowadzi nadzór merytoryczny nad pracą podporządkowanych mu komórek organizacyjnych Urzędu i jednostek organizacyjnych miasta. Wiceprezydent Miasta pełni funkcję reprezentacyjną w imieniu Prezydenta. Akceptuje materiały przedkładane Prezydentowi i Radzie oraz doskonali jakość pracy Urzędu.

Wiceprezydent wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, podpisuje dokumenty i korespondencję w zakresie swoich kompetencji w zakresie upoważnienia udzielonego przez Prezydenta.

Sekretariat Wiceprezydentów
Wydział Organizacyjny
 
tel. 81 458 6104
 
Przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków:
wtorki godz. 10:00 - 13:00
środy godz. 15.30 - 16.00
(po uprzednim zapisaniu się w sekretariacie)