Najpiękniejsza kartka dla Księżnej Izabeli

Foto: Zasoby UM,

17 maja w Muzeum Czartoryskich odbyło się wręczenie nagród dla dzieci i młodzieży biorącej udział w konkursie „Najpiękniejsza kartka urodzinowa dla Księżnej Izabeli”.

Konkurs odbył się pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Puławy i został zorganizowany przez Urząd Miasta Puławy i Muzeum Czartoryskich w Puławach w ramach uczczenia 279. rocznicy urodzin Księżnej Izabeli Czartoryskiej. Do konkursu wpłynęło w sumie 64 prac plastycznych. Przy ocenie prac Komisja Konkursowa kierowała się następującymi kryteriami: zgodność prac z tematem, jakość i estetyka wykonania, samodzielność wykonanej pracy, oryginalność pomysłu, walory artystyczne: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania. Nagrodzone prace w formie prezentacji.

Jury postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

W kategorii I Klas I-III nagrody otrzymali:

1 miejsce – Lena Ślusarz, Szkoła Podstawowa nr.3 im. Jana Brzechwy w Puławach, opiekun: Beata Sołtan, klasa III

2 miejsce – Dorota Kozak, Szkoła Podstawowa nr.3 im. Jana Brzechwy w Puławach, opiekun: Beata Sołtan, klasa III

3 miejsce – Maja Danielewska, Szkoła Podstawowa nr.3 im. Jana Brzechwy w Puławach, opiekun: Katarzyna Ambrożkiewicz, klasa I

Wyróżnienia w kategorii klas I-III otrzymali:  

Aleksandra Jasik, Szkoła Podstawowa nr.3 im. Jana Brzechwy w Puławach, opiekun: Beata Sołtan, klasa III

Mikołaj Wilk, Szkoła Podstawowa nr.3 im. Jana Brzechwy w Puławach, opiekun: Beata Sołtan, klasa III

Nadia Czarnas, Szkoła Podstawowa nr.3 im. Jana Brzechwy w Puławach, opiekun: Beata Sołtan, klasa III

 

W kategorii II Klas IV-VIII nagrody otrzymali:

1 miejsce – Lena Mazurek, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr.2 im. F. D. Kniaźnina w Puławach, opiekun: Elżbieta Osińska, klasa V

2 miejsce – ex aequo

Julian Korpysa, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr.1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach, klasa VII

Amelia Chrobak, Szkoła Podstawowa nr.6 im. Polskich Lotników w Puławach, klasa IV

3 miejsce – ex aequo

Patryk Borsuk, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr.1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach, klasa VII

Bartosz Fijoł, Szkoła Podstawowa nr.3 im. Jana Brzechwy w Puławach, klasa VII, opiekun: Agata Olsińska

 

Wyróżnienia w kategorii klas IV-VIII otrzymali: 

Jakub Góra, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr.1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach, klasa VII?

Nagrody w kategorii III szkoły ponadpodstawowe otrzymali:

1 miejsce – ex aequo

Klaudia Czarnota, I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. A.J. Czartoryskiego w Puławach, klasa III

Katarzyna Śliwińska, I Liceum Ogólnokształcące im. Ks.A.J. Czartoryskiego w Puławach, klasa I

2 miejsce – Julia Kubiatowska, I Liceum Ogólnokształcące im. Ks.A.J. Czartoryskiego w Puławach, klasa I

3 miejsce – Izabela Dutkiewicz, I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach, klasa I

Nagrody w kategorii specjalnej otrzymali:

1 miejsce – praca zbiorowa: Iwona Matczuk, Anna Kusio, Katarzyna Gowin, Paweł Cieśla, Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej w Puławach, opiekun: Monika Sokół, Elżbieta Gil

2 miejsce – praca zbiorowa: Oskar Jurek, Dawid Woźniak, Wiktor Wydra, Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Puławach, opiekun: Anna Król

3 miejsce – Gabriela Rejmak, Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Puławach

Wyróżnienia w kategorii specjalnej otrzymali:

Krystian Pająk- Kowalik, Ośrodek Rewalidacyjno- wychowawczy w Puławach, opiekun: Ilona Sołyga- Księżniak

 

Nagrodę specjalną, poza kategoriami otrzymał:

Feliks Filipiak, Rogalin