Odszedł Aleksander Zdybel

Kondolencje - zdjęcie okolicznościowe z kwiatem róży
Kondolencje - zdjęcie okolicznościowe z kwiatem róży

Z głębokim smutkiem oraz w poczuciu ogromnej straty przyjęliśmy wiadomość o śmierci pana Aleksandra Zdybla – trenera lekkiej atletyki w Klubie Sportowym „Wisła” Puławy.

Pan Aleksander Zdybel to legenda puławskiej lekkoatletyki, trener, działacz, społecznik. Wielokrotnie odznaczany medalami za wzorową postawę, pracę trenerską oraz pełnienie funkcji społecznych.

W swojej pracy zawsze kierował się zasadą fair-play i uczciwej rywalizacji – nadrzędnych wartości w sporcie i w życiu codziennym. Cechowała go wysoko etyka pracy, dokładność oraz odpowiedzialność. Postawa pana Aleksandra Zdybla, charakteryzująca się spokojem, cierpliwością i poszanowaniem innych, stanowi wzór do naśladowania dla następnych pokoleń.

W ubiegłym roku pan Aleksander Zdybel otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta Puławy za działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Składamy wyrazy współczucia i żalu Rodzinie oraz Bliskim w tym ciężkim dla Nich czasie.

Pogrzeb odbędzie się 1 czerwca o godz. 10.00 w kościele św. Brata Alberta w Puławach.