Nagrody dla społeczników rozdane!

Nagrody Prezydenta za działalność na rzecz społeczeństwa obywatelskiego - nagrodzeni na wspólnym zdjęciu
Nagrody Prezydenta za działalność na rzecz społeczeństwa obywatelskiego - nagrodzeni na wspólnym zdjęciu

Wczoraj w sali widowiskowej Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika” Prezydent Miasta Puławy wręczył nagrody za działalność na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.

Nagrodzone zostały organizacje pozarządowe działające na rzecz naszych mieszkańców oraz ludzie dobrej woli. Laureaci Nagrody Prezydenta Miasta Puławy pomagają drugiemu człowiekowi bezinteresownie, nie licząc na poklask czy uznanie. To ludzie o wielkich sercach i empatii, którzy nie przejdą obojętnie obok potrzebujących wsparcia. Wczorajsza uroczystość odbyła się już po raz trzeci.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć w galerii na FB.

Nagroda przyznana została w trzech kategoriach:

W kategorii Puławska Organizacja Pozarządowa Roku nagrodę otrzymali:
1. Fundacja „Damy Radę”
2. Stowarzyszenie „Tym Sposobem”

W kategorii Puławski Społecznik Roku nagrodę otrzymali:
1. Katarzyna Adamska
2. Marcin Furtak
3. Agnieszka Gutkowska
4. Ewelina Pawłowska
5. Anna Słomka
6. Mateusz Okomski
7. Violetta Nowak

Nagrodę Specjalną z okazji jubileuszu organizacji pozarządowej otrzymały:
1. Fundacja „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” z okazji 30-lecia działalności
2. Fundacja „Praesterno” Ośrodek w Puławach z okazji 30-lecia działalności
3. Miejsko Szkolny Klub Sportowy PUŁAWIAK z okazji 30-lecia działalności
4. Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Puławach z okazji 30-lecia działalności
5. Towarzystwo Przyjaciół Puław z okazji 65-lecia działalności

Podczas uroczystości Prezydent Miasta Puławy wręczył kwiaty i podziękowanie pani Beacie Szymczak za trzydziestoletnią pracę na stanowisku kierownika Fundacji „Praesterno” Ośrodek w Puławach, pełnej pasji i zaangażowania w pomoc osobom młodym, rodzinom i całej społeczności szkolnej.
Z rąk Prezydenta Miasta Puławy kwiaty i podziękowanie otrzymała również pani Iwona Sztajner, która Poradnię Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Puławach Stowarzyszenia MONAR tworzyła od podstaw razem z nieżyjącymi już panami – panem Markiem Kotańskim i panem Leszkiem Iwaniakiem.
Obie Panie przez lata sumiennie i odpowiedzialnie pracowały na rzecz mieszkańców naszego miasta. Placówki, w których dane im było pracować stanowią historię naszego miasta, wzbogacają krajobraz Puław o kolejne, niezwykłe miejsce przyjazne osobom młodymi rodzinom znajdującym się na rozdrożu.

 

PUŁAWSKA ORGANIZACJA POZARZĄDOWA
1. Fundacja „Damy Radę” rozpoczęła swoją działalność stosunkowo niedawno, niemniej jednak nie sposób nie zauważyć jej niezwykłego zaangażowania i aktywności na rzecz potrzebujących mieszkańców naszego miasta. Fundacja organizuje ferie dla dzieci, paczki z artykułami pierwszej potrzeby dla seniorów, pikniki i akcje społeczne dla mieszkańców Puław. Członkowie fundacji chętnie wspierają koncerty i imprezy prozdrowotne oraz każdą aktywność niosącą wsparcie dla drugiego człowieka. Fundacja organizuje również zbiórki charytatywne, współpracując w tym zakresie z wieloma puławskimi organizacjami i instytucjami, m.in. z  Fundacją Benedyktyński Zakątek i Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta.

2. Stowarzyszenie „Tym Sposobem” rozpoczęło swoją działalność w 2015 r., w odpowiedzi na zapotrzebowanie mieszkańców Puław w zakresie rozwoju osobistego i nabywania umiejętności wychowawczych. Co roku wielu chętnych rodziców oczekuje na zajęcia w ramach „Szkoły dla rodziców i wychowawców”. Nie mniejszym zainteresowaniem cieszą się autorskie programy, takie jak: „Szczęśliwa mama”, „Bliżej siebie”, „Chcesz mieć rację, czy być szczęśliwym?”, „Łamanie czwartej ściany” czy „Zdrowe ja”. Warsztaty od wielu lat przyczyniają się do wzmocnienia więzi emocjonalnej w rodzinie i podniesienia jakości kontaktów z innymi ludźmi, podnoszą też umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych i pomagają zwiększyć poziom zadowolenia z życia.

PUŁAWSKI SPOŁECZNIK
1. Pani Katarzyna Adamska jest członkiem Stowarzyszenia „Przeszłość-Przyszłości” oraz współzałożycielką i pierwszym prezesem Spółdzielni Socjalnej „Dukat”. W 2023 roku współorganizowała akcje ekologiczne takie jak: EcoPuławy i Eco Park Czartoryskich,  uczestniczyła w działaniach pomocowych oraz przy organizacji akcji „Razem dla Rodaków ze Wschodu” skierowanej do Polaków mieszkających na Ukrainie, akcji „Polacy-Rodakom” na rzecz Polaków mieszkających na Wschodzie oraz przy okazji letnich festynów charytatywnych. Brała czynny udział w organizacji zeszłorocznej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego oraz XI Ogólnopolskiego Festiwalu Hymnów Szkolnych. Pani Katarzyna aktywnie włącza się we wszystkie działania stowarzyszenia, wyróżnia się pracowitością i zaangażowaniem, a jej spontaniczna chęć niesienia pomocy daje niezwykły przykład dla innych ludzi.

2. Pan Marcin Furtak współtworzący Stowarzyszenie „Sportowe Puławy” mobilizuje członków do uczestnictwa w wielu akcjach pomocowych organizowanych zarówno przez stowarzyszenie, jak i przez inne puławskie podmioty. Swoje działania koncentruje wokół dzieci i młodzieży, a szczególne miejsce pośród nich stanowią osoby niepełnosprawne i wykluczone. Jest niezwykle zaangażowany w pomoc podopiecznym Specjalnego Ośrodka Wychowawczego im. S. Klary Staszczak w Puławach, prowadzi zajęcia ogólnorozwojowe, organizuje turnieje, zawody oraz treningi. Za swoje działania wielokrotnie otrzymywał tytuł „Anioła Dobroci” przyznawany przez Fundację Benedyktyński Zakątek. Prowadzi również działania na rzecz puławskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt – m.in. organizuje zbiórki karmy oraz uczestniczy w wyprowadzaniu psów na spacery.

3. Panie Agnieszka Gutkowska, Ewelina Pawłowska i Anna Słomka od lat opiekują się Szkolnym Klubem Wolontariusza w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Puławach, który prowadzi swoją działalność od 2002 r.  Swoją pracą Panie przyczyniły się do zdobycia wielu nagród dla Klubu, w tym: Nagrody Starosty Puławskiego, Nagrody Wolontariusza Roku Powiatu Puławskiego oraz zajęcia I miejsca w konkursie „Jesteśmy razem i blisko siebie” organizowanym przez Lubelski Urząd Wojewódzki. W 2023 roku Panie zaangażowane były w wiele akcji dobroczynnych i pomocowych – obchody Światowego Dnia Autyzmu, Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, uczestniczyły w kweście żonkilowej w ramach „Pola Nadziei”, akcji „Znicz-Pamiętam”, organizowały kiermasze, koncerty i wycieczki. Współpracowały z Dziennym Ośrodkiem Adaptacyjnym, Środowiskowym Domem Samopomocy, Hospicjum im. Matki Teresy w Puławach, Fundacją Benedyktyński Zakątek, Fundacją Krzewienia Kultury Artystycznej Osób Niepełnosprawnych wraz z Integracyjnym Zespołem Pieśni i Tańca „Mazowiacy”, Centrum Terapii i Diagnozy „Inicjatywa”, Centrum Integracyjno-Rehabilitacyjnym i Fundacją PA-KT.  Razem z wolontariuszami prowadziły również działania na rzecz uchodźców z Ukrainy – organizowały zbiórkę darów, sortowały odzież i wyrabiały świece okopowe.

4. Pan Mateusz Okomski zaangażowany jest w wiele inicjatyw społecznych, z których wymienić należy m.in.: zbiórkę karmy dla puławskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt „Przyjdź-Pokochaj-Adoptuj”, wsparcie wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, pomoc przy organizacji Wigilii Miejskiej w Puławach, Ogólnopolskiej Akcji Krwiodawstwa MotoSerca, ogólnopolskiego projektu społecznego „Szlachetna Paczka” oraz akcji Pola Nadziei Puławskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Puławach. Pan Mateusz koncentruje swoje działania wokół podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Puławach i uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Puławach oraz sponsoruje puławskich sportowców. Wspiera również osoby prywatne znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Nie jest obojętny na los drugiego człowieka, zawsze chętnie pomaga osobom potrzebującym.

5. Pani Violetta Nowak od 2022 roku pełni społecznie funkcję Prezesa Zarządu Fundacji „Obok Nas”. Jest inicjatorką wielu akcji pomocowych, m.in. „Choinka z Czwórką” skierowanej do podopiecznych Specjalnego Ośrodka Wychowawczego im. S. Klary Staszczak w Puławach, „Gwiazdka dla Seniorów” i „Wielkanoc dla Seniora”,  w ramach których uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 4 odwiedzają uczestników Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych w Puławach oraz imprezy charytatywnej „Indiańskie Lato” w Parku Czartoryskich w Puławach. Pani Violetta Nowak od wielu lat zaangażowana jest w działania ekologiczne, kulturalne oraz patriotyczne organizowane przez Stowarzyszenie „Przeszłość-Przyszłości”. W 2011 roku założyła Klub ONA Puławy dla kobiet zainteresowanych rozwojem osobistym.

NAGRODA SPECJALNA Z OKAZJI JUBILEUSZU
1. Fundacja „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” obchodzi w tym roku jubileusz 30-lecia działalności. Powstała z inicjatywy władz samorządowych Gminy Miasto Puławy oraz przedsiębiorstw i organizacji aktywnie działających na rzecz rozwoju lokalnego. Podstawowe cele działalności fundacji skupiają się na kreowaniu oraz wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości w Puławach i regionie, promocji lokalnego potencjału gospodarczego i promocji zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem. Fundacja przez kolejne lata działalności uruchamiała uzupełniające się programowo jednostki organizacyjne takie jak:  Inkubator Przedsiębiorczości, Punkt Konsultacyjno-Doradczy, Ośrodek Wspierania Biznesu, Ośrodek Szkoleniowy, Dział projektów, Puławski Fundusz Poręczeń Kredytowych oraz Puławski Fundusz Pożyczkowy. Większość z tych programów funkcjonuje do dzisiaj. Poza stałą działalnością programową fundacja realizuje celowe programy pomocowe ukierunkowane na tworzenie i wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, rozwój zasobów ludzkich oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Oferuje pomoc doradczą, informacyjną, szkoleniową i finansową adresowaną w szczególności do małych i średnich przedsiębiorstw, osób rozpoczynających działalność gospodarczą, pragnących podnieść swoje kwalifikacje oraz poszukujących pracy. Jednym z realizowanych programów był projekt „Otwarci na wiedzę”. 150 osób w wieku 60+ mogło uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach z nauki języka angielskiego, obsługi komputera, warsztatów zdrowego stylu życia, warsztatów kulinarnych oraz zajęć dla opiekunów osób starszych. Fundacja jest akredytowanym przez Ministerstwo Rozwoju Ośrodkiem Innowacji - wykonawcą proinnowacyjnych usług doradczych dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Jest również członkiem Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Zarejestrowana jest w Centralnym Rejestrze Doradców w Brukseli.

2. Fundacja „Praesterno” została ustanowiona w 1994 roku przez Tomasza Kowalewicza jako fundatora. Główną siedzibą fundacji jest Warszawa. Swoją działalność fundacja prowadzi poprzez swoich osiem ośrodków rozmieszczonych w całej Polsce, w tym również w Puławach. Misją fundacji jest pomoc defaworyzowanym osobom i grupom społecznym w osiągnięciu dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego. Realizuje ją głównie poprzez przeciwdziałanie patologii i marginalizacji społecznej oraz wspieranie równości szans edukacyjnych. Fundacja współpracuje z 19. puławskimi szkołami. Uczniowie uczestniczą w tematycznych warsztatach klasowych, treningach umiejętności społecznych, integracyjno-adaptacyjnych oraz w programie profilaktyki zaburzeń depresyjnych. Młodzież może również uczestniczyć w zajęciach w ramach grupy młodzieżowej, gdzie zdobywa umiejętności i doświadczenia w kontaktach interpersonalnych. Odpowiedzią na kolejne potrzeby i wyzwania związane z nowymi zagrożeniami jest program „Stawiam na Siebie – Profilaktyka uzależnień behawioralnych”. Jest to projekt profilaktyki uniwersalnej w zakresie zapobiegania uzależnieniom od czynności, których lawinowy wzrost możemy zauważyć wśród młodych ludzi. Kolejną grupą będącą w kręgu zainteresowania fundacji są osoby dorosłe. Rodzice mogą skorzystać z zajęć edukacyjnych prowadzonych w szkołach oraz z indywidualnych konsultacji w ramach poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego. Nauczyciele, natomiast mogą uczestniczyć w programie szkoleniowym w zakresie wzmacniania umiejętności psychoprofilaktycznych oraz w grupie wsparcia dla pedagogów. Zespół fundacji tworzą osoby zaangażowane, z pasją, a ich codziennej pracy przyświeca poszanowanie praw innych, rzetelność i etyka zawodowa.

3. Miejsko Szkolny Klub Sportowy PUŁAWIAK został założony w 1994 roku i obchodzi w tym roku jubileusz 30-lecia swojej działalności. Historyczny pierwszy mecz klub rozegrał w Popkowicach z tamtejszym klubem wygrywając 7 do 2. Przez kolejne dwa sezony gładko wygrywali swoje rozgrywki w klasie B i w klasie A uzyskując awans do Ligi Wojewódzkiej, a następnie w sezonie 2000/2001 do Ligi Okręgowej. Kolejnym etapem działalności klubu było utworzenie w 1996 roku grup młodzieżowych i rozpoczęcia szkolenia sportowego. Po upływie niecałych dwóch lat przyszły pierwsze sukcesy, czyli zwycięstwa z czołowymi drużynami renomowanych klubów w regionie i kraju, a młodzi zawodnicy powoływani byli do kadr województwa lubelskiego uczestnicząc w mistrzostwach Polski. W latach 1998-2002 Puławiak występował w Turnieju Marka Wielgusa wygrywając go na szczeblu województwa lubelskiego. Widząc duże zainteresowanie rodziców klub postanowił zorganizować wyjazdy na turnieje zagraniczne. Pierwszym był Turniej Holland Cup w Almere, a następnie w Wolsbergu, gdzie wspólnie z zawodnikami klubu Lublinianki odniósł sukces wygrywając dwie kategorie wiekowe w rocznikach 1994 i 1995, a chłopcy z rocznika 1996 zajęli piąte miejsce. W 2011 roku na Stadionie Ruchu Chorzów klub zajął 4 miejsce  w Turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” czyli Mistrzostw Polski u-10. Natomiast w 2015 roku rocznik 2005 zdominował inne drużyny – wygrywając 51 meczy turnieju. Zawodnicy klubu spełnili swoje marzenia i zagrali na Stadionie Narodowym w Warszawie podczas finału, który zakończył się remisem 1 do 1. Ostatecznie klub zajął drugie miejsce po rzutach karnych.
W trzydziestoletniej działalności klubu w szkoleniach piłkarskich brało udział 10 trenerów oraz ponad 1000 adeptów piłki nożnej. 30. zawodników z trenerem reprezentowało kadrę województwa lubelskiego w rozgrywkach finałowych o mistrzostwa Polski. Dzięki dobremu wyszkoleniu wielu wychowanków Puławiaka awansowało do renomowanych klubów, gdzie kontynuowali dalszą karierę piłkarską.

4. Stowarzyszenie Monar zostało zarejestrowane w 1981 roku i prowadzi swoją działalność w ponad 130 wyspecjalizowanych placówkach w całym kraju. Poradnia w Puławach rozpoczęła swoją działalność w 1994 roku i obchodzi w tym roku jubileusz 30-lecia działalności. Początki jej  funkcjonowania były bardzo trudne, kadra placówki musiała zmierzyć się z ogromnym zapotrzebowaniem na pomoc. Wiąże się to z czarnym rozdziałem w historii naszego miasta, gdy wiele młodych osób zmagało się z uzależnieniem od polskiej heroiny i innych substancji. W ciągu 30 lat działalności Poradnia pomogła wielu osobom wyjść z nałogu i przyczyniła się do bardziej otwartego i empatycznego podejścia do osób uzależnionych w naszym społeczeństwie. Poradnia koncentruje swoją działalność wokół profilaktyki zachowań ryzykownych, udzielania specjalistycznej pomocy osobom uzależnionym oraz osobom wykluczonym społecznie. W ramach poradni funkcjonuje również Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny, w którym anonimowo i bezpłatnie można wykonać test w kierunku wirusa HIV. Badanie poprzedzone jest rozmową z Doradcą ds. HIV/AIDS, który pomaga w ocenie ryzyka zakażenia. Przez wiele lat było to jedyne takie miejsce w województwie lubelskim. Obecnie poradnia jest placówką ambulatoryjną, udzielającą kompleksowej pomocy leczniczo-profilaktycznej w zakresie uzależnienia i innych problemów związanych z używaniem narkotyków. Pomoc otrzymają również osoby uzależnione od leków, hazardu czy alkoholu.

5. Towarzystwo Przyjaciół Puław to jedno z najstarszych towarzystw regionalnych na Lubelszczyźnie – powstało w 1959 roku i w tym roku obchodzi jubileusz 65-lecia działalności. Założyciele towarzystwa na czele z pierwszym prezesem profesorem Michałem Strzemskim oraz jego następcami, podejmowali i nadal podejmują współpracę zarówno z władzami lokalnymi jak i twórcami, instytutami naukowymi oraz przedsiębiorstwami, w działaniach na rzecz rozwoju naszego miasta. Wraz ze zmianami w sytuacji społeczno-politycznej kraju zmieniały się pola działalności towarzystwa, zawsze jednak nastawione były na kultywowanie tradycji, kultury i historii Puław. W pierwszym okresie działania towarzystwa w czasach budowy i początków funkcjonowania Zakładów Azotowych, istotną część działalności stanowiła ochrona środowiska przyrodniczego miasta oraz jego zabytków. W latach 80-tych, nie porzucając dotychczasowych form działania, towarzystwo poczuło się zobligowane do kształtowania klimatu dla przemian politycznych w naszym mieście. Organizowało obchody świąt narodowych 11 Listopada, 3 Maja oraz wieczornice, odczyty i sesje historyczne. Odnalazło i doprowadziło do ponownego odsłonięcia płyty ufundowanej przez młodzież szkół puławskich w 1928 r. w X. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.
Na szczególną uwagę zasługuje działalność wydawnicza towarzystwa - od początku swojej działalności wydało ponad 60 tytułów książkowych autorstwa m.in. Michała Strzemskiego, Bohdana Zadury, Kazimierza Kotlińskiego, Danuty Berbeciowej, Waldemara Bednarskiego, Heleny Mącznik, Teresy Gawinowskiej oraz Henryka Czecha. Wydawnictwa te stanowią źródło wiedzy o naszym mieście i regionie, są formą promocji miasta i jego mieszkańców.
Od początku istnienia towarzystwo przywiązywało dużą wagę do działalności kulturalnej. Zainicjowało pierwsze Dni Puław, objęło patronat nad Puławskim Klubem Plastyków Amatorów, organizowało wystawy plastyczne i fotograficzne. Przez kilka lat wzbogacało życie kulturalne miasta organizując koncerty muzyki kameralnej i piosenki artystycznej, a także wykłady historyczne. Włączyło się w zwiększanie świadomości i aktywności społecznej Puławian poprzez utworzoną w 2017 roku i działającą przez kilka lat Puławską Wszechnicę Wiedzy Obywatelskiej. Towarzystwo we współpracy z Zakładami Azotowymi „Puławy" S.A., Puławskim Parkiem Naukowo- Technologicznym, Puławskim Ośrodkiem Kultury „Dom Chemika" i Młodzieżowym Domem Kultury, zorganizowało imprezę naukowo-artystyczną „PUŁAWY-CHEMIA-SZTUKA 2016". Upamiętniała ona I Sympozjum Naukowców i Artystów „Sztuka w zmieniającym się świecie", które miało miejsce w Puławach w 1966 r. Od 2018 roku współpracując z IUNG-PIB Towarzystwo organizuje związane z Puławami wystawy malarstwa, grafiki i fotografii w zaadaptowanej na kameralną salę wystawową kordegardzie pałacowej. Towarzystwo skutecznie reaguje na bieżące wydarzenia dotyczące zabytków naszego miasta jak np. wystąpienie w sprawie zachowania  w Puławach pamiątkowego stołu, na którym plany Bitwy Warszawskiej 1920 r. kreślił Marszałek Piłsudski, a który miał być przeniesiony do muzeum w Sulejówku. Ostatnio towarzystwo wystąpiło do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z poparciem dla starań dyrekcji IUNG-PIB o wpisanie osady parkowo-pałacowej na listę UNESCO. Od 2012 r. Towarzystwo wraz z parafią pw. św. Brata Alberta oraz Jerzym Kuklą jako dyrektorem artystycznym, dzięki dotacji z budżetu miasta, jest organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej w Puławach.