Zaproszenie na LIII nadzwyczajną sesję Rady Miasta Puławy VIII kadencji

Foto: Zasoby UM,

Zaproszenie na LIII nadzwyczajną sesję Rady Miasta Puławy VIII kadencji

Serdecznie zapraszam na LIII nadzwyczajną sesję Rady Miasta Puławy VIII kadencji w dniu 8 grudnia 2022 r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5.

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).
Radni mogą brać udział w sesji przebywając w budynku Urzędu Miasta w Puławach, ul. Lubelska 5 - sala konferencyjna, jak również w każdym innym miejscu.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Puławy na rok 2022.
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
4. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca
Rady Miasta Puławy
Bożena Krygier