Honorowi Obywatele Miasta Puławy

 • Zdjęcie kapłana podczas przemówienia

  Ksiądz Aleksander Zeń

  17 marca 2024 r. kościele pw. Św. Brata Alberta odbyły się uroczystości wręczenia tytułu Honorowego Obywatela Miasta Puławy ks. Kanonikowi Aleksandrowi Zeniowi. Powiększyło się grono osób uhonorowanych tym zaszczytnym tytułem.

 • Ksiądz Antoni Jerzy Czyżewski

  Ksiądz Antoni Jerzy Czyżewski

  6 listopada w Puławskim Ośrodku Kultury "Dom Chemika" odbyła się uroczystość Wręczenia tytułu Honorowego Obywatela Miasta Puławy Księdzu Antoniemu Jerzemu Czyżewskiemu. Była ona poprzedzona uroczystą Mszą Świętą w Kościele Matki Bożej Różańcowej pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Mieczysława Cisło.

 • Logo witryny

  Waldemar Żerek

  Pan Waldemar Żerek w okresie okupacji niemieckiej od stycznia 1945r. był zaprzyjaźnionym młodym żołnierzem AK przyjmując ps. „Walet".

 • Ksiądz Marian Malarz

  Ksiądz Marian Malarz

  Ksiądz Marian Malarz urodził się 29 września 1922 roku w Skokach w województwie lubelskim. Egzamin maturalny zdał w roku 1946 w Liceum Ogólnokształcącym dla Pracujących w Lublinie, a następnie wstąpił do Diecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie.

 • Alina Aleksandrowicz-Urlich

  Urodziła się 13 kwietnia 1931 roku w Borunach na Wileńszczyźnie w rodzinie z mocnymi korzeniami polskich tradycji patriotycznych i kulturowych Kresów Wschodnich. Rodzice - Michał i Stefania - pracowali jako nauczyciele.

 • Jerzy Buzek

  Na uroczystej sesji Rady Miasta Puławy poświęconej 30. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i utworzenia NSZZ "Solidarność" w dniu 1 października 2010r. Pan Profesor Jerzy Buzek odebrał akt nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Puławy.

 • Lech Wałęsa - Foto1.jpg

  Lech Wałęsa

  Urodził się 29 września 1943 roku w Popowie, koło Lipna na Ziemi Dobrzyńskiej.

 • Marian Opania.jpg

  Marian Opania

  Aktor filmowy i teatralny, artysta kabaretowy. Urodził się 1 lutego 1943 r. w Puławach.

 • egrzesiak - foto1.jpg

  Etienne Grzesiak

  Mieszkaniec Douai - miasta partnerskiego Puław we Francji. Z pochodzenia Polak.

 • Barbara Czartoryska

  Pani Barbara Maria Czartoryska urodziła się 18.08.1935 r. w Żurawnie nad Dniestrem w powiecie Żydaczów. Córka Kazimierza Jerzego Czartoryskiego i Heleny Skrzyńskiej herbu Zaremba. Jest doktorem nauk biologiczno – chemicznych w Instytucie Psychiatrii i Neurologii Zakładu Genetyki w Warszawie.