Informacja dotycząca wywieszenia 2 wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej (załączniki do Zarządzeń Nr A/50/2024 i Nr A/51/2024)

Prezydent Miasta Puławy informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy wywieszono 2 wykazy nieruchomości zlokalizowanych w Puławach, w obrębie Miasto Puławy, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

Wykaz nieruchomości stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr A/50/2024 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 21 marca 2024r. dotyczy przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki nr 634/29, położonej w Puławach przy ul. Lubelskiej.

Wykaz nieruchomości stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr A/51/2024 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 21 marca 2024r. dotyczy przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki nr 378/6, położonej w Puławach przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego.

Wykazy nieruchomości podlegają wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy na okres 21 dni od dnia 21 marca 2024r. do dnia 11 kwietnia 2024r. i znajdują się w załączonych niżej plikach PDF.

Załączniki do artykułu

  • Zarządzenie Nr A/50/2024 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 21 marca 2024 r. PDF, 240.84 KB

    Zarządzenie Nr A/50/2024 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej przedmiot użytkowania wieczystego gminy Miasto Puławy, zlokalizowanej w Puławach, obręb Miasto Puławy, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony

  • Zarządzenie Nr A/51/2024 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 21 marca 2024 r. PDF, 240.18 KB

    Zarządzenie Nr A/51/2024 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Puławy, zlokalizowanej w Puławach, obręb Miasto Puławy, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony