Wyszukiwanie zaawansowane

Jak szukać informacji?

Wyszukiwanie proste

Wprowadź jedno lub więcej wyszukiwanych haseł (słów bądź wyrażeń, które najlepiej opisują) w polu wyszukiwania, a następnie naciśnij klawisz Enter lub kliknij przycisk Szukaj.

Wyszukiwanie złożone

Pozwala na znacznie precyzyjniejsze poszukiwanie informacji z uwzględnieniem występowania bądź niewystępowania określonych fragmentów tekstów lub ich kombinacji. Poniżej podane są przykłady określania warunków poszukiwania:

słowo1 AND słowo2 OR słowo3 AND NOT słowo4

W wyszukiwanym tekście można łączyć warunki za pomocą operatorów AND (i), OR (lub), NOT (nie). Powyższy przykład wyszuka teksty, które zawierają jednocześnie słowo1 i słowo2 lub też samo słowo3 i bez słowo4. Użyte operatory nie powinny być obejmowane w znaki cudzysłowia ("słowo1 AND słowo2"). W przypadku, gdy chcemy wyszukać całą frazę, podajemy ją w cudzysłowie; na przykład, jeśli szukamy dokumentów ze zwrotem "Uchwała Nr 111", to w polu wyszukiwarki piszemy: "Uchwała Nr 111".

Tak