Miejski Obszar Funkcjonalny Miasta Puławy

Miejski Obszar Funkcjonalny Miasta Puławy tworzy Miasto Puławy jako rdzeń obszaru oraz jednostki najściślej z nim funkcjonalnie związane, tj. Gmina Janowiec, Miasto i Gmina Kazimierz Dolny, Gmina Końskowola, Gmina Puławy oraz Gmina Żyrzyn, stanowiące tzw. strefę zewnętrzną.

Tworzenie obszarów funkcjonalnych i działanie w ich ramach jest charakterystyczne dla nowej polityki przestrzennej, jaka realizowana ma być w nowej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej.

Celem utworzenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy jest podjęcie między jednostkami samorządu terytorialnego ścisłej współpracy w określonych dziedzinach, zmierzającej do rozwoju gospodarczego i społecznego całego obszaru.