Bezpłatna pomoc prawna dla przedsiębiorców

bezplatna-pomoc-prawna-dla-przedsiebiorcow_1.jpg
bezplatna-pomoc-prawna-dla-przedsiebiorcow_1.jpg

Szanowni Państwo, dostrzegając trudną sytuację lokalnych przedsiębiorców, w trosce o ich byt i rozwój, Miasto Puławy w porozumieniu z kancelariami prawnymi rozpoczęło pilotażowy program bezpłatnych porad prawnych. Program dedykowany jest przedsiębiorcom którzy najmocniej ucierpieli w skutek pandemii Covid-19.

Pomoc można uzyskać w formie porad w zakresie:

- kar nakładanych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Puławach (sanepid) i inne instytucje
- wstrzymania opłat, rozłożenia na raty podatku, zawieszenia spłat na ZUS czy napisania wniosku o uzyskanie pomocy od państwa.

Kancelarie udzielające bezpłatnych porad prawnych:
1 .Kancelaria Radcy Prawnego profesora Andrzeja Herbeta
2. Kancelaria Radcy Prawnego Michała Hałasy

Porady będą udzielane w czwartki i piątki od godziny 10:00 do godziny 14:00, dwa razy w tygodniu (ew. zwiększenie liczby dni będzie uzależnione od ilości chętnych).

Bezpośrednim przekazywaniem spraw do kancelarii prawnych będzie zajmował się Wydział Rozwoju Miasta pod numerem 695 188 953 (we wskazanych dniach i godzinach).

Zapytania można również kierować do osoby koordynującej projektem, Pani Wiceprezydent Miasta Puławy Beaty Kozik, na adres: beata.kozik@um.pulawy.pl
Porady z uwagi na fakt występowania pandemii, oraz by nie narażać nikogo na ryzyko zakażenia, będą miały formę telefoniczną.

Mamy nadzieję, że w ten sposób uda nam się wspomóc Państwa firmy, by mogły przetrwać najtrudniejsze momenty 2021 roku.

Klauzula informacyjna dot. bezpłatnej pomocy prawnej dla przedsiębiorców

Szanowni Państwo,

Realizując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Puławy, Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy;
  2. z Administratorem można się skontaktować za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod adresem: Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, mailowo: iod@um.pulawy.pl oraz telefonicznie: 81 458-61-07;
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu umówienia terminu bezpłatnej porady prawnej dla przedsiębiorców;
  4. Pana/Pani danych osobowych mogą być przekazywane Kancelarii Radcy Prawnego Andrzeja Herbeta oraz Kancelarii Radcy Prawnego Michała Hałasy;
  5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do prowadzenia czynności związanych ze świadczeniem porad prawnych lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody. Zgodę można cofnąć drogą pisemną, na adres administratora. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  6. Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
  7. Organem nadzorczym nad administratorem danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, do którego przysługuje prawo wniesienia skargi za każdym razem, gdy w Państwa ocenie dane będą przetwarzane w sposób nieprawidłowy;
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkować brakiem możliwości umówienia terminu bezpłatnej porady prawnej;
  9. Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
  10. Administrator nie planuje przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

Prezydent Miasta Puławy

(-) Paweł Maj