Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

13 kwietnia obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, który ustanowiono Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2007.

81 lat temu funkcjonariusze NKWD dokonali ludobójstwa na blisko 22 tys. obywatelach II Rzeczypospolitej. Wśród nich było 14,5 tys. jeńców wojennych – oficerów i policjantów – z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz 7,3 tys. więźniów aresztowanych na terenach okupowanych przez ZSRS.

Informację o odkryciu zbiorowych grobów w Katyniu do ogólnej wiadomości podało radio niemieckie 11 kwietnia 1943 r.

25 kwietnia o godzinie 9:00 w Kościele Miłosierdzia Bożego w Puławach odbędzie się msza ku pamięci ofiar, po której nastąpi przejście pod pomnik Katyński.