Podpisanie umów na modernizację obiektów sportowych i edukacyjnych

Foto: Zasoby UM,

31 sierpnia miało miejsce podpisanie umów na realizację inwestycji pn. „Budowa i modernizacja obiektów sportowych i edukacyjnych w Puławach”.

Inwestycja została podzielona na dwie części:

Część I: Budowa obiektów sportowych przy ul. Jaworowej 5 – SP nr 3; modernizacja obiektów sportowych przy ul. Hauke-Bosaka 1 - stadion MOSiR; przy ul. Kaniowczyków 32 – ZSO nr 1; przy ul. Wróblewskiego 11 – ZSO nr 2; przy ul. 6-go Sierpnia 30 – SP nr 10;

Część II: Modernizacja obiektów edukacyjnych przy Miejskim Przedszkolu nr 10, Miejskim Przedszkolu nr 13 i Miejskim Przedszkolu nr 15.

W części I została zawarta umowa z firmą „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, reprezentowaną przez Prokurenta - Konrada Sobeckiego, na kwotę 10 889 298,46 zł.

W części II umowa została zawarta z Panem Dominikiem Figurą, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „Dominik Figura HYDRO-BRUK” z siedzibą w Cholewiance na kwotę 1 627 722,10 zł.

Inwestycja będzie dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z promesą Nr 01/2021/7311/PolskiLad.