Rozpoczynamy remont drogi w ul. 6 Sierpnia

Foto: Zasoby UM,

Rozpoczynamy remont drogi w ul. 6 Sierpnia na odcinku od ul. Pustej do ul. Wiślanej o dł. 410 mb, polegający na wymianie warstwy ścieralnej jezdni z betonu asfaltowego, regulację wysokościową istniejących urządzeń i wykonaniu oznakowania. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. o.o. Zwoleń. Termin wykonania zaplanowano na grudzień 2023 r. Projekt realizujemy dzięki dofinansowaniu z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg. Całkowita wartość inwestycji: 531 682,66  zł, dofinansowanie: 217 546,81 zł.