Wizyta miast partnerskich w Puławach

Grupa kobiet i mężczyzn na zdjęciu
Foto: Zasoby UM, Grupa kobiet i mężczyzn na zdjęciu

Od 8 do 11 września w naszym mieście przebywały delegacje z miast partnerskich Puław – Stendal (Niemcy) i Bojarki (Ukraina). Podczas wizyty przedstawiciele zaprzyjaźnionych miast odwiedzili Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia, gdzie zapoznali się z działalnością ośrodka, a także wymienili doświadczeniami w zakresie polityki senioralnej. Delegacje zwiedziły również Zespół Rezydencyjny Książąt Czartoryskich wraz z Muzeum Czartoryskich w Puławach, zobaczyli najnowsze inwestycje w mieście, a także wraz z mieszkańcami wzięli udział w koncercie z okazji „Pożegnania Lata”.