Konkurs „Wsparcie Organizacji Wolontariatu w NGO – WOW w NGO!”

Foto: Zasoby Pixabay,

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłosił otwarty konkurs ofert pn. „Wsparcie Organizacji Wolontariatu w NGO – WOW w NGO!”

Głównym celem konkursu jest wzmocnienie NGO w zakresie profesjonalnego podejścia do organizacji i zarządzania wolontariatem. Istotnym elementem będzie tu edukacja i popularyzacja etatowego wspierania zatrudnienia koordynatorów i uwzględnienie tego elementu w ramach rozwoju wolontariatu systematycznego

Beneficjenci konkursu uzyskają wsparcie finansowe i pozafinansowe na usprawnienie współpracy z wolontariuszami. W ramach dotacji organizacje uzyskają środki na:
- zatrudnienie
- edukacje koordynator wolontariatu
- wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania wolontariatem

Termin składania ofert: od 3 lipca do 24 lipca 2023 r. (godz. 14.00)

Uprawniony podmiot może złożyć 1 ofertę.

Webinaria nt. zasad udziału w konkursie oraz składania ofert odbędą się w dniach:
- 7 lipca 2023 r o godz. 11.00, REJESTRACJA
- 18 lipca 2023 r. o godz. 12.00, REJESTRACJA

Pytania dotyczące konkursu oraz na temat Korpusu Solidarności - Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030 można zadawać w terminie naboru ofert pod numerem telefonu 885-221-530 w godz. 10.00-14.00 od poniedziałku do piątku lub e-mailowo pod adres: korpussolidarnosci@niw.gov.pl

https://www.korpussolidarnosci.gov.pl/pl/page/top/korpus-solidarnosci/wow-w-ngo.html