Zaproszenie na konferencję - Wygaszanie odruchów oraz wpływ żywienia na rozwój i funkcjonowanie dzieci w wieku przedszkolnym

Konferencja  w Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Puławach
Foto: Zasoby UM /Canva.com, Konferencja w Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Puławach

Serdecznie zapraszamy na konferencję o tematyce "Wygaszanie odruchów oraz wpływ żywienia na rozwój i funkcjonowanie dzieci w wieku przedszkolnym”.

 Prelegenci:

  • mgr Izabela Stasiak fizjoterapeuta pediatryczny
  • dr n. med. Izabela Bronisz dietetyk kliniczny

Cele konferencji:

  • Poszerzenie wiedzy nauczycieli oraz rodziców na temat nieprawidłowości w układzie kostno – szkieletowym oraz wpływ odruchów sensomotorycznych na wyżej wymienione nieprawidłowości.
  • Pogłębienie wiedzy na temat wpływu żywienia na rozwój i funkcjonowanie dziecka w wieku przedszkolnym.
  • Praktyczne wskazówki dotyczące prawidłowych nawyków żywieniowych oraz racjonalnego komponowania posiłków dla dzieci.
  • Wymiana doświadczeń i poglądów między prelegentami, a uczestnikami konferencji.

Miejsce i czas konferencji: 
Miejskie Przedszkole nr 5 w Puławach, ul. J. Słowackiego 5A, 13 grudnia 2023r. godz. 16.30-18.00.

Adresaci konferencji:

dyrektorzy przedszkoli, nauczyciele, specjaliści, rodzice.