Zapraszamy jerzyki do Puław - edycja 2024

Jerzyk w locie
Jerzyk w locie

W dniach 10 – 12 kwietnia 2024 r., w godzinach 12:00 – 14:00 w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich w Puławach przy ul. Skowieszyńskiej 51 (I piętro pok. 218) zaplanowano akcję edukacyjno-informacyjną z przekazywaniem gotowych budek lęgowych dla jerzyków wszystkim chętnym mieszkańcom miasta.

Akcja „Budki dla jerzyków” prowadzona jest przez Dział Zieleni Zarządu Dróg Miejskich w Puławach,
w ramach realizowanego od 2008 r. programu edukacyjnego „Zapraszamy Ptaki do Puław”.

 

Celem programu „Zapraszamy Ptaki do Puław” jest:

 • zapoznanie mieszkańców Puław z gatunkami ptaków żyjącymi w mieście oraz zwiększenie świadomości ekologicznej i wiedzy na temat znaczenia ptaków w przyrodzie;
 • obserwacja ptaków owadożernych, a w tym jerzyka (łac. apus apus);
 • zwiększenie populacji ptaków, przede wszystkim owadożernych, żyjących na terenie miasta Puławy;
 • włączenie mieszkańców Puław, a przede wszystkim dzieci i młodzież, w działania na rzecz ochrony przyrody.

 

Coś o jerzyku…

Jerzyk (łac. apus apus) to gatunek średniego ptaka wędrownego z rodziny jerzykowatych, zamieszkuje niemal całą Europę, dużą część Azji oraz północną Afrykę. Zimuje w południowej Afryce. Do Polski przylatuje na początku maja, a odlatuje w połowie sierpnia. Jerzyk jest wspaniałym, nieuciążliwym dla ludzi ptakiem – nie brudzi ścian budynków, nie siada na parapetach, ani na balkonach. Poluje na komary, meszki oraz wiele innych owadów, które stanowią realne zagrożenie dla zieleni miejskiej i uciążliwość dla mieszkańców. Jerzyki - to niezwykle pożyteczne ptaki.

 

Lokalizacja budek lęgowych dla jerzyków

 • Jerzyk jest ptakiem zasiedlającym głównie miasta. Budkę lęgową należy umieścić jak najwyżej, najlepiej na ścianie powyżej drugiego piętra.
 • Poniżej budki powinna być swobodna przestrzeń. Należy zapewnić ptakom swobodny dolot do budek, nie mogą przeszkadzać drzewa czy sztuczne konstrukcje.
 • Budki należy wieszać na ścianach wschodnich lub północnych, unikać południowej wystawy, tak żeby zabezpieczyć je przed nadmiernym nagrzewaniem w czasie letnich upałów, co grozi przegrzaniem i śmiercią piskląt.
 • Budka powinna być powieszona pod okapem, który zapewni osłonę przed zalewaniem jej podczas ulewnego deszczu.
 • Jerzyki to ptaki kolonijne, dlatego też budki powinny być wieszane po kilka sztuk obok siebie lub segmenty budek z wieloma otworami wlotowymi.
 • Co kilka lat budki powinny zostać wyczyszczone ze starego materiału gniazdowego, tak żeby ptaki chętnie je powtórnie zajmowały.

 

W ramach tegorocznej akcji przygotowaliśmy następujące budki dla jerzyka:  

 • 20 szt. natynkowych podwójnych budek lęgowych mocowanych na ścianie - w układzie poziomym;

 

Gotowe budki lęgowe to sprawdzona i akceptowana przez specjalistów metoda, by stwarzać ptakom bezpieczne miejsce lęgu i wychowania młodych.

 

Dodatkowe informacje o akcji można uzyskać w Dziale Zieleni Zarządu Dróg Miejskich w Puławach, pok. 218, tel 81/458 62 94 osoba do kontaktu Ewelina Woźniak, adres e-mail: ewelina.wozniak@zdm.pulawy.pl