Informacje o ewentualnej dystrybucji jodku potasu (punkty dystrybucji)

Foto: Zasoby UM,

W ramach działań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, w związku z informacjami medialnymi dotyczącymi walk w rejonie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, służby państwa zdecydowały o prewencyjnym rozpoczęciu dystrybucji tabletek jodku potasu do powiatów, a następnie do gmin. To działania rutynowe i przewidziane w przepisach prawa na wypadek ewentualnego wystąpienia skażenia radiacyjnego.

MSWiA informuje, że w obecnej chwili takie zagrożenie nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki.

Ze względu na to, że logistyka jest skomplikowana, rząd stara się na taką ewentualną dystrybucję przygotować. W tym celu przygotowana została specjalna ulotka na temat profilaktyki jodowej, opracowana przez MSWiA w konsultacji z Ministerstwem Zdrowia, głównym inspektorem sanitarnym, Polską Agencją Atomistyki i specjalistami z dziedziny endokrynologii. Informacje o grupach ryzyka i przeciwskazaniach do przyjmowania tabletek ze stabilnym jodem (tabletek jodku potasu) znajdziecie Państwo w broszurze poniżej.

Udostępniamy przy tym punkty ewentualnej dystrybucji. Punkty będą dystrybuować tabletki dopiero po otrzymaniu informacji od Wojewody Lubelskiego. Prosimy pamiętać, że zgodnie z rekomendacją lekarze nie zalecają przyjmowania stabilnego jodu prewencyjnie.

Przypominamy mieszkańcom miasta, o systemie Samorządowym Informatorze SIMS. Jeśli jeszcze państwo się nie zarejestrowali do sytemu to zachęcamy, dzięki powiadomieniom „sms-owym” będziecie na bieżąco otrzymywać ważne informacje.

  1. Zał. – broszura informacyjna
  2. Konferencja prasowa MSWIA z 30.09.2022
  3. Konferencja prasowa Wojewody Lubelskiego z 03.10.2022
  4. System powiadamiania mieszkańców

Wykaz punktów dystrybucji tabletek jodku potasu na terenie miasta Puławy

Punkty dystrybucji na terenie miasta Puławy

1. Przychodnia SP ZOZ nr 4, ul. Hugona Kołłątaja 51

2. Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. 6 Sierpnia 30

3. Szkoła Podstawowa Nr 2, aleja Mała 10

4. Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Legionu Puławskiego 8

5. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Kaniowczyków 32

6. Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Kaniowczyków 1

7. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Zygmunta Wróblewskiego 11

8. Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 4

9. Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Jaworowa 5

10. Przychodnia SP ZOZ nr 3, ul. Jana Kilińskiego 18

11. Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Franciszka Zabłockiego 8

12. Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”, ul. Wojska Polskiego 4


Punkty dystrybucji dla pracowników zakładu i gości

13. Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy, Al. Partyzantów 57

14. Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13

Załączniki do artykułu