Działania Miasta Puławy na rzecz Ukrainy

Foto: Zasoby UM,

Nasz samorząd, wspólnie z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi i służbami działa na rzecz pomocy humanitarnej dla Ukrainy.

Dla ułatwienia współpracy z osobami fizycznymi, firmami i organizacjami pozarządowymi, które oferują pomoc lub same potrzebują pomocy, stworzyliśmy specjalny formularz.

Dzięki niemu sprawnie będziemy mogli kojarzyć niosących pomoc i potrzebujących wsparcia.

Formularz dostępny jest w tym miejscu.

Na nasz apel o włączenie się w wolontariat zgłosiło się blisko 100 osób, które m.in. w niedzielę pomagały nam pakować otrzymane od mieszkańców dary.

Kontynuujemy zbiórkę w Urzędzie Miasta Puław. Punkt czynny jest od 8:00 do 20:00. W przypadku większego transportu darów prosimy o kontakt z koordynatorem zbiórki pod numerem telefonu:  695 551 138. W tym momencie potrzebujemy głównie żywności długoterminowej. Oprócz tego zbieramy chemię i kosmetyki, środki opatrunkowe, nowe koce i śpiwory.

Uruchomiliśmy specjalne konto „Pomoc humanitarna dla Ukrainy od mieszkańców Miasta Puławy”, na które można wpłacać środki. Pomoc zostanie przekazania w formie darowizny. Numer rachunku: 74 1020 3147 0000 8902 0166 6486

Stworzyliśmy punkt doraźnej pomocy dla uchodźców w Hali Sportowej MOSiR przy al. Partyzantów 11, gdzie zapewnimy m.in. pomoc sanitarną i żywieniową. Wyznaczyliśmy również Hotel „Olimpic” jako miejsce ewentualnego zakwaterowania osób potrzebujących pomocy. Będzie on dostępny na dalszym etapie pomocy.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach od dnia 28 lutego 2022r. prowadzi Punkt Informacyjny w zakresie udzielanego wsparcia uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie miasta Puławy. Informacje będą udzielane w języku polskim w punktach obsługi Ośrodka na parterze budynku przy ul. Leśnej 17 w dni robocze w godz. 8.30 – 14.30, a także telefonicznie pod numerem 729 911 599 codziennie w godzinach 7.30 – 19.00.

Przewidujemy możliwość włączenie do rozmowy tłumacza – wolontariusza.

Zakres informacji:

  • Wsparcie realizowane na terenie miasta Puławy na rzecz uchodźców.
  • Obowiązujące przepisy prawne.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy i w Kryzysie przy ul. Kołłątaja 64 prowadzi poradnictwo psychologiczne na rzecz uchodźców z Ukrainy w dni robocze w godzinach
8.00 – 19.00. Wsparcie realizowane jest w języku polskim. Na prośbę osoby objętej poradnictwem istnieje możliwość włączenia tłumacza - wolontariusza. Zgłoszenia należy kierować pod numer telefonu: 81 458 67 70.

Aktualne informacje: https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina2