Kwalifikacja Wojskowa w 2021 roku

Kwalifikacja wojskowa w 2021 roku.jpg
Foto: Zasoby UM, Kwalifikacja wojskowa w 2021 roku.jpg

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021r. (Dz.U. z 2021r., poz. 47), oraz decyzją Wojewody Lubelskiego w okresie od 09 sierpnia do 19 listopada 2021r. na terenie województwa lubelskiego przeprowadzona będzie kwalifikacja wojskowa.

Dla mieszkańców gminy Miasto Puławy planowany termin kwalifikacji wojskowej to okres:

od 30 września do 12 października 2021 roku

Miejsce kwalifikacji wojskowej – ul. Hugona Kołłątaja 32, Puławy

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej zobowiązani są:

mężczyźni urodzeni w 2002 r. oraz mężczyźni urodzeni w latach 1997-2001, którzy dotychczas nie dopełnili obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

W przypadku pytań i wątpliwości można kontaktować się z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Puławy, tel.: 81 458-61-90.

 

Załączniki do artykułu