Zagrożenie tlenkiem węgla!

Zagrożenie tlenkiem węgla
Foto: Komenda Główna Powiatowej Straży Pożarnej, Zagrożenie tlenkiem węgla

Panujące na zewnątrz wysokie temperatury powietrza mogą być przyczyną emisji tlenku węgla w mieszkaniach i domach. W dniach, gdy temperatura powietrza na zewnątrz jest bardzo wysoka, nagrzewają się dachy, kominy i przewody wentylacyjne. Gromadzi się w nich ciepłe powietrze, co skutkuje powstaniem w przewodach tzw. poduszki powietrznej, czyli braku ciągu.

W skutek powyższego spaliny przedostają się do pomieszczeń mieszkalnych. W czerwcu i lipcu na trenie woj. lubelskiego odnotowaliśmy 42 interwencje związane z emisją tlenku węgla w mieszkaniach. W interwencjach tych nie było osób poszkodowanych. Większość zdarzeń dotycząca emisji tlenku węgla była zgłoszona do PSP po uruchomieniu się czujki tlenku węgla zainstalowanej w mieszkaniu. Problem zagrożenia zatruciem tleniem węgla w upalne dni został również opisany na stronie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej pod adresem

Strażacy rekordowo często wyjeżdżali do interwencji związanych z emisją tlenku węgla w mieszkaniach i domach – przyczyną upał - Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)