Lista spraw, które załatwisz w Straży Miejskiej

 • mandat (3).jpg

  Mandat

  Jeżeli popełniłeś wykroczenie to funkcjonariusz Straży Miejskiej jest uprawniony do nałożenia na Ciebie grzywny w drodze mandatu karnego.

 • wezwanie (2).jpg

  Wezwanie

  Pamiętaj kierowco, wezwanie to nie mandat! - Strażnik miejski, podejmując czynności po stwierdzeniu naruszenia przepisów Ustawy Prawo o ruchu drogowym, jeżeli nie zastanie na miejscu popełnienia wykroczenia jego sprawcy, wystawia mu informację o stawieniu się we wskazanym czasie w siedzibie Straży Miejskiej w celu złożenia stosownych wyjaśnień.

 • Interwencja Straży Miejskiej

Dostępne: 0 wyników ze wszystkich kategorii.
Brak wyników.