Kontakt

Foto: UM Puławy,

Zgłoś interwencję !

W przypadku zdarzenia wymagającego natychmiastowej interwencji Straży Miejskiej informacje prosimy przekazywać:


pod bezpłatny numer alarmowy (całodobowo): 986


Pod numer stacjonarny: 81 458 61 55 – Kierownik zmiany w godz. 6.00-22:00 od poniedziałku do piątku

po godz. 22:00 oraz w dni wolne od pracy, niedziele i święta  - tel. 986

 

 

W sprawach nie wymagających natychmiastowej interwencji Straży Miejskiej prosimy o kontakt:

- mailowy:    straz.miejska@um.pulawy.pl

- listowny:

Straż Miejska Miasta Puławy

ul. Lubelska 5

24-100 Puławy

PAMIĘTAJ O ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZŁOŚLIWE  LUB  ŻARTOBLIWE ZGŁOSZENIA!

Art.66 §1 KW Kto ze złośliwości lub swawoli, chcąc wywołać niepotrzebną czynność fałszywym alarmem, informacją lub innym sposobem, wprowadza w błąd instytucję użyteczności publicznej albo inny organ ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia, podlega karze aresztu ograniczenia wolności albo grzywny do 1.500 złotych.

§2 KW Jeżeli wykroczenie spowodowało niepotrzebną czynność można orzec nawiązkę do wysokości 1.000 złotych.