Wraki

Foto: UM Puławy,

Co zrobić z wrakiem?

Któż z nas nie widział starego, nieużywanego samochodu, pozostawionego na poboczu drogi. Pojazdy te nie tylko szpecą, ale również zajmują tak cenne i wszędzie poszukiwane miejsca parkingowe, a co ważniejsze, często są pootwierane i stanowią zagrożenie dla ludzi oraz środowiska.  Definicja wraka wynika z dyspozycji  art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym:                 

 - Pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza.

 Organem wskazanym przez ustawodawcę, do usuwania wraków z drogi na koszt właściciela, jest straż miejska i policja. Należy zwrócić uwagę na wskazania ustawodawcy zawarte w tym przepisie:

 - pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych...., pozornie zapis ten jest jasny i czytelny. Jednak należy sprawdzić, czy na przedniej szybie samochodu jest widoczna naklejka z numerem rejestracyjnym. Jeżeli jest to taki samochód nie jest pozbawiony obowiązkowych cech identyfikacyjnych jakimi są tablice rejestracyjne;

 ... pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany...., na co ma zwrócić uwagę osoba, która kwalifikuje pojazd jako nieużywany?  Czy karoseria pokryta grubą warstwą brudu jest wystarczającym powodem do usunięcia pojazdu? A może korozja nadwozia, brak powietrza w ogumieniu lub powybijane lusterka, będą spełniały kryteria wraka?

Tak zapisana przez ustawodawcę dyspozycja nakazuje wzrokowe oględziny wyglądu zewnętrznego samochodu i tylko na tej indywidualnej ocenie należy kwalifikować pojazdy jako wraki. Z pewnością należy każdy przypadek rozpatrywać indywidualnie

 ...pojazd.... może zostać usunięty z drogi....., może, to znaczy, że nie musi. Funkcjonariusz nie ma obowiązku zlecenia natychmiastowego usunięcia pojazdu nieużywanego. Może najpierw wykonać szereg czynności sprawdzających, które doprowadzą go do właściciela samochodu a dopiero jeżeli to się nie powiedzie może zlecić odholowanie wraka na parking strzeżony;

 ...usunięty z drogi.... ustawodawca wyraźnie wskazuje, że na podstawie art. 50a ustawy prawo o ruchu drogowym można usunąć tylko te pojazdy, które pozostawione są na drodze publicznej bądź wewnętrznej położonej w strefie ruchu lub zamieszkania.

PRZYPOMINAMY WŁAŚCICIELOM POJAZDÓW NIEUŻYWANYCH

Przestrzegaj ważnych terminów:

  • okresowych badań technicznych,
  • przed upływem ważności - przedłuż polisę OC,
  • do 30 dni - złóż wniosek o zbyciu pojazdu lub wyrejestrowaniu.

Aktualny wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów oraz punkty zbierania pojazdów prowadzony jest przez Marszałka Województwa Lubelskiego.


Niniejszym informujemy, że podmiotami wyznaczonymi do usuwania z dróg Powiatu Puławskiego i prowadzenia parkingu strzeżonego w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137  z późn. zm.) w roku 2016 są następujące podmioty:

1) na obszarze: miasto Puławy i gmina Puławy, gmina Janowiec, gmina Kazimierz Dolny, gmina Wąwolnica i gmina Nałęczów – firma Blacharstwo – Lakiernictwo – Pomoc Drogowa Sławomir Bernat, 24-100 Puławy, Góra Puławska ul. Powiśle 32,  (NIP: 716-001-91-53), telefon: 605567372. Umowa pomiędzy ww. podmiotem a Starostą Puławskim została zawarta w dniu 18 grudnia 2015 roku z terminem obowiązywania od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku.

2) na obszarze: gmina Żyrzyn, gmina Baranów, gmina Kurów, gmina Markuszów  i gmina Końskowola – firma EUROCAR F.H.U. Tadeusz Zarychta 24-105 Baranów, Śniadówka 200A, (NIP: 716-002-11-38), telefon: 81 8834626, 606816246, e-mail: eurocar@gower.pl. Umowa pomiędzy ww. podmiotem a Starostą Puławskim została zawarta w dniu 18 grudnia 2015 roku z terminem obowiązywania od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku.

Powyżej wskazane jednostki świadczą usługi polegające na usuwaniu i parkowaniu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t., powyżej 3,5 t. i przewożących materiały niebezpieczne. W odniesieniu do parkingu pojazdów przewożących towary niebezpieczne, ww. podmioty korzystają z parkingu pod adresem: ul. Lubelska 63A, 24-100 Puławy na zasadzie umowy współpracy z firmą AUTO PIKUL Mariola Pikul, ul. Lubelska 63A, 24-100 Puławy (NIP:716-100-52-94).

Załączniki do artykułu