Budowa drogi 1 KDL w Puławach

fundusz-drog1.jpeg
fundusz-drog1.jpeg

Dofinansowanie -  1 361 777 zł

Całkowita wartość inwestycji: 2 723 554,62 zł

Celem projektu jest  usprawnienie obsługi obszaru strefy gospodarczej, jak również poprawienie skomunikowania  terenu z drogami wyższego rzędu i otoczeniem zewnętrznym.

Zakres projektu obejmuje  budowę nowej drogi o dł.  632 m, która połączy ul. Składową z ul. Kolejową, na dawnym terenie PKP, wzdłuż linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia – Dorohusk. Na odcinku od km 0 + 000,00 do km  0+ 632,29 zaprojektowano jezdnię o szer. 6,0 m, o nawierzchni z betonu asfaltowego, krawężnik bet. 15 x 30 na ławie bet. z oporem, po prawej stronie zatoka parkingowa do parkowania równolegle wykonana z kostki bet., wzdłuż zatoki chodnik szer. 2 m  z kostki bet., obrzeża bet. o wym. 8x30, obustronna zieleń, po lewej stronie 1,50m , po prawej 1,0 m. Do działek zaprojektowano zjazdy  min. szer. 4 m, oraz drugi  zjazd z działki na której obecnie budowana jest hala widowiskowo – sportowa - etap I.  Od km 0+ 377,11 do km 0+432,90 planowana jest zatoka autobusowa ( przystanek dla komunikacji miejskiej) z kostki bet. Odwodnienie poprzez kanalizację deszczową fi 30 o dł. 564,7 m, wpusty deszczowe. Wybudowane zostanie energooszczędne oświetlenie oraz  kanał technologiczny. Ponadto przebudowane  i zabezpieczone zostaną istniejące sieci elektroenergetyczne.

Wykonawca zadania: Lider Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. Z o.o. Zwoleń, Partner: Przedsiębiorstwo Bartłomiej Sekita Inżynieria Lądowa , Puławy.

Termin wykonania:  grudzień 2020 r.