Przebudowa oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Puławach

Rządowy Fundusz Polski Ład
Foto: Zasoby UM, Rządowy Fundusz Polski Ład

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga Miasto Puławy uzyskało na realizację projektu pn. „Przebudowa oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Puławach” dofinansowanie w wysokości – 20 595 735,00 zł co stanowi 90 % wartości całkowitej inwestycji w kwocie 22 884 150,00 zł

Projekt dotyczy pierwszego etapu przebudowy miejskiego oświetlenia w drogach, ciągach pieszych i placach na energooszczędne typu LED ze sterowaniem wraz z budową kanałów technologicznych w pasach drogowych. Zakres prac będzie dotyczył łącznie 74 obszarów w tym: 51 ulic, 5 dróg wewnętrznych, 5 ciągów pieszych, 4 skwerów, 8 parkingów i terenów osiedli mieszkaniowych.

W ramach zadania zostanie przebudowana sieć elektroenergetyczna, oświetlenia drogowego, zostaną wymienione słupy oświetleniowe wraz z oprawami. Projektowane oświetlenie z LED-owym źródłem światła, zastąpi energochłonne i kosztowne w utrzymaniu istniejące oświetlenie. Całość zostanie zintegrowana z siecią magistralną oświetlenia w mieście Puławy umożliwiającą sterowanie i zdalny nadzór. Ponadto w pasach drogowych dróg publicznych wybudowane zostaną kanały technologiczne z odejściami do działek sąsiednich o łącznej długości około 25 km. Wybudowane kanały technologiczne umożliwią operatorom świadczenie usług dostępu do szerokopasmowego internetu. Przebudowa oświetlenia i zmiana lokalizacji słupów pozwoli również na doświetlenie istniejących przejść dla pieszych zwiększając ich bezpieczeństwo. Realizacja projektu obejmie swoim zasięgiem około 50% zurbanizowanego obszaru Miasta Puławy.

Wykonawca: ELPIE Sp. z o.o.