Przebudowa drogi gminnej nr 107557L w ul. Kaniowczyków w Puławach od km 0+273,27 do km 0+724,66

znaki_strona_www.png
znaki_strona_www.png

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę istniejącej drogi w ul. Kaniowczyków na odcinku od km 0+273,27 do km 0+724,66 (kilometraż roboczy).

Program: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg


Dofinansowanie: 1.098.659,12 zł

Całkowita wartość inwestycji: 2.223.106,27 zł

Celem realizacji zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę istniejącej drogi w ul. Kaniowczyków na odcinku od km 0+273,27 do km 0+724,66 (kilometraż roboczy). W ramach przedsięwzięcia wymianie będzie podlegać: nawierzchnia drogi i  chodników, kanalizacja dot. odwodnienia drogi, oświetlenie ulicy na standardowe z oprawami LED a dodatkowo doświetlające przejścia dla pieszych o innej barwie światła (zimnej), przebudowane zostaną także trzy przejścia dla pieszych poprzez ich wyniesienie, a w strefie oczekiwania będzie jeden rząd żółtych płytek z wypustkami oraz skrzyżowania z ul. Mickiewicza, z ul. Kraszewskiego, z ul. Słowackiego

Dodatkowo od km 0+575 do km 0+600 droga posiadać będzie 8 prawostronnych miejsc postojowych (prostopadłych do jezdni) o szer. 2.5m, długość 5,0m.  Od km 0+632 do km 0+704 droga posiadać będzie 10 lewostronnych  miejsc postojowych (równoległych do jezdni) o szer. 2,5m dł. 6m.

Na przedmiotowym odcinku drogi będzie obowiązywać ograniczenie prędkości  do 30 km/h.

Wykonawca: Konsorcjum Firm: Lider: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Puławy Sp. z o.o. Partner: WOD-GAZ T. i B. Sekita Spółka Jawna

Okres realizacji: 22 maja – 15 października 2023 r.