Przebudowa drogi gminnej nr 107565L w ul. Kościuszki w Puławach od km 0+000,00 do km 0+407,00

Flaga Polski i Godło Polski
Flaga Polski i Godło Polski

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi gminnej nr 107565L w ul. Kościuszki w Puławach

Program: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Dofinansowanie: 1.256.955,67 zł

Całkowita wartość inwestycji: 2.642.328,50 zł

Celem realizacji zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę istniejącej drogi w ul. Kościuszki na całym jej odcinku. W ramach przedsięwzięcia wymianie będzie podlegać: nawierzchnia drogi i  chodników oraz wykonanie brakujących odcinków chodnika, wykonanie kanalizacji ze studzienkami ściekowymi (wpustami) zlokalizowanymi w całości w jezdni od km 0+000 do km 0+407, w ul. Sowińskiego zlokalizowano zbiornik retencyjny oraz zestaw rozsączajacy wraz z siecią kanalizacji deszczowej oraz studniami.

Nawierzchnia drogi zostanie wykonana z kostki brukowej betonowej. W ramach zadania wykonane zostaną przejścia dla pieszych z obustronnymi strefami oczekiwania jedno zwykłe oraz osiem na wyniesionym skrzyżowaniu z ul. Dąbrowskiego i z ul. Sowińskiego. W strefie oczekiwania wykonany zostanie jeden rząd żółtych płytek z wypustkami.

Oświetlenie ulicy będzie standardowe z oprawami LED a dodatkowo doświetlające przejścia dla pieszych o innej barwie światła (zimnej).

Wykonawca: Konsorcjum Firm – Lider: WOD-GAZ T. i B. Sekita Spółka Jawna, Partner: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Puławy Sp. z o.o.

Okres realizacji: maj – grudzień 2023 r.