Konkurs plastyczny „Moja przygoda z książką”

Foto: Zasoby Biblioteki Miejskiej,

Konkurs plastyczny „Moja przygoda z książką”

Biblioteka Miejska w Puławach zaprasza dzieci w wieku 6-12 lat do udziału w konkursie plastycznym "Moja przygoda z książką", polegającym na wykonaniu ilustracji do ulubionej książki.

Na konkurs można zgłosić maksymalnie jedną pracę wykonaną samodzielnie, w formacie A4. Praca nie może być przestrzenna, ani wykonana z odstających od kartki materiałów. Prace konkursowe należy składać od 14 do 25 lutego 2022 r. w Oddziale dla dzieci (ul. Głęboka 7A) lub w siedzibie wybranej Filii Biblioteki Miejskiej. Wyniki konkursu zostaną opublikowane 5 marca 2022 r. na stronie internetowej Biblioteki.

Dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe. Najciekawsze prace zostaną także wydrukowane na spersonalizowanej pocztówce, którą otrzymają jej autorzy oraz zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w holu Biblioteki przy ul. Głębokiej 7A.

Regulamin konkursu i karta zgłoszenia znajdują się na stronie internetowej Biblioteki (www.biblioteka.pulawy.pl).